Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 210

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek: "VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec: "VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla): BŮH ZJEVUJE SVÉ JMÉNO
2. podnadpis: "BŮH PLNÝ SLITOVÁNÍ A MILOSTIVÝ"

Po hříchu Izraele, který se vzdálil od Boha, aby se klaněl zlatému teleti, Bůh vyslyší Mojžíšovy prosby a opět jde s nevěrným lidem a tak mu projevuje svou lásku. Mojžíšovi, který ho prosí, aby mu dovolil spatřit svou slávu, Bůh odpovídá: „Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou svoje jméno Hospodin [JHVH]„ (Ex 33,18-19). A Hospodin přechází kolem Mojžíše a volá: „Hospodin, Hospodin [JHVH, JHVH], Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný“ (Ex 34,6). Mojžíš tehdy vyzná, že Hospodin je Bůh, který odpouští.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 209   |   Následující paragaraf 211 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2116 - astrologie, čas, dějiny, hádání z ruky, horoskopy
2577 - důvěrný vztah s Bohem, láska, láska-k Bohu, modlitba, odevzdání se


Vybrané dle systému klíčových slov:

2666 - JHVH, modlitba, stvoření (proces), vtělení, vzývání Boha
346 - Boží-věrnost, smlouva, stvoření (proces), zákony, Bůh-stvořitel
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony, manželská smlouva, manželství-nerozlučitelnost, moudrost
2346 - Boží-věrnost, čistota, láska, láska-k bližnímu, sebeovládání
2465 - Boží-věrnost, povolání, pramen-pravdy, pravda, život-křesťanský
2474 - Boží-věrnost, krev, pravda, život-v pravdě, věrnost-Boží
62 - Izrael, otroctví, smlouva, Mojžíš, Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství, starší bratři, poznání, víra-Izraele
1639 - Izrael, láska, láska-manželská, manželská smlouva, manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel, mravní-zákon, smlouva, Starý zákon
2083 - Izrael, láska, láska-k Bohu, otroctví, povinnosti
2129 - Izrael, krása, láska, láska-k Bohu, obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu, žádostivost, dychtivost, povolání-Izraele
206 - Boží-jméno, JHVH, tajemství-Boží, nevýslovné, Bůh-skrytý
207 - Boží-jméno, Boží-věrnost, zjevení, spása 
1642 - beránek, Boží-věrnost, Bůh-Spasitel, láska, láska-manželská
1489 - návrat-k Bohu, Bůh-milosrdný, návrat-do společenství, prosba-o obrácení 
201 - Bůh-Pán, Izrael, láska-k Bohu, Hospodin, proroci
212 - Boží-jméno, Izrael, Bůh-věčný, neměnost, dějiny
219 - Boží-láska, Izrael, láska, Syn Boží, nevěrnost