Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 436

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: "I V JEŽÍŠE KRISTA, SYNA JEHO JEDINÉHO, PÁNA NAŠEHO
Podnadpis (římská čísla): KRISTUS

Kristus pochází z řeckého překladu hebrejského výrazu „Mesiáš“, což znamená „pomazaný“. Stává se Ježíšovým vlastním jménem jen proto, že on dokonale plní božské poslání, které to jméno vyjadřuje. V Izraeli bývali totiž ve jménu Boha pomazáni ti, kteří mu byli zasvěceni k poslání, jež jim svěřil. Byli to králové, kněží a někdy i proroci. Takový měl být „par excellence“ případ Mesiáše, kterého měl Bůh poslat, aby nastolil s konečnou platností své království. Mesiáš měl být pomazán Duchem Hospodina na krále i kněze zároveň, ale také na proroka. Ježíš splnil mesiánskou naději Izraele ve své trojí funkci kněze, proroka a krále.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 435   |   Následující paragaraf 437 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem, přijetí za Boží děti, seslání Ducha svatého, pomazání olejem
695 - Duch svatý-symboly, křižmo, pomazání-Duchem svatým, olej, vtělení
783 - církev, církev-Boží lid, kněžské poslání, prorocké poslání, královské poslání
711 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání, potěšení Izraele, proroctví-naplnění, vykoupení Jeruzaléma
712 - Mesiáš-očekávání, Mesiáš-proctví, Emanuel, kořen Jesse, duch Hospodinův
713 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání, Služebník Hospodinův, přirozenost-služebníků, smysl utrpení
714 - Ježíš Kristus-pomazání, Duch svatý, Mesiáš-očekávání, radostná zvěst, evangelium-hlásání
715 - Duch svatý-seslání, poslední časy, obnova srdce, usmíření 
716 - Duch svatý, Boží-plán (spásy), spravedlnost, očištění srdcí 


Vybrané dle systému klíčových slov:

453 - Ježíš Kristus, Mesiáš, Pomázaný, Duch svatý, Kristus
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Mesiáš, pomazání, Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž, Mesiáš, Petr (apoštol), důstojnost-královská
424 - Ježíš Kristus, církev, Boží-Syn, Mesiáš, Petr (apoštol)
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn, člověk, Mesiáš 
463 - Ježíš Kristus, vtělení, tajemství-víry, radostná zvěst, Mesiáš
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý, Paraklétos, paravda, proroci
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská, Boží-Syn  
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán, víra-křesťanská, podstata, přirozenost-božská
422 - Ježíš Kristus, Abrahám, Boží-přísliby, Zákon, radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn, radostná zvěst, Slovo, milost
425 - Ježíš Kristus, učedníci, víra-předávání, hlásání, společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze, společenství-s Bohem, Boží-plán (spásy), katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze, katecheta  
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání, katecheze, společenství-s Bohem, vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání, evangelium-hlásání, evangelizace, katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé, záchrana, hříchy, spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba, křesťané, vzývání Boha, modlitby-liturgické
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán, Pán, klanění, úcta-k Bohu