Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 536

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: "JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec: TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla): TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA VEŘEJNÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis: JEŽÍŠŮV KŘEST

Při křtu Ježíš přijal a zahájil své poslání trpícího služebníka. Dává se započítat mezi hříšníky; už je „Boží beránek, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29); už předjímá „křest“ své krvavé smrti. Již přichází, „aby zcela splnil Boží vůli“ (Mt 3,15); plně se podřizuje vůli svého Otce: přijímá z lásky křest smrti na odpuštění našich hříchů. Na toto přijetí odpovídá Otcův hlas, kterým projevuje celé své zalíbení ve svém Synu. Duch, kterého má Ježíš v plnosti od samého početí, nyní na něm spočine. Ježíš pak bude zdrojem Ducha pro všechno lidstvo. Při Ježíšově křtu „se otevřelo nebe“ (Mt 3,16), které kdysi uzavřel Adamův hřích, a vody jsou posvěceny sestoupením Ježíše a Ducha svatého jako předzvěst nového stvoření.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 535   |   Následující paragaraf 537 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

606 - Boží plán, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží vůle, oběť na kříži, Boží Syn
1224 - hříšníci, Ježíš Kristus, Boží-spravedlnost, Jan Křtitel 
444 - hlas-Boží, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Boží-Syn, preexistence
727 - Ježíš Kristus a Duch svatý, Duch svatý, Ježíš Kristus, vtělení, pomazání Duchem svatým
739 - svátosti, Duch svatý, církev-církev a Duch svatý, údy-Kristova těla 


Vybrané dle systému klíčových slov:

535 - Ježíš Kristus-křest, křest, Jan Křtitel, hříchy, Zjevení Páně
608 - beránek-Boží, hříchy, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Jan Křtitel, služba
602 - beránek-Boží, Boží-plán (spásy), oběť Kristova, hříchy, Ježíš Kristus-utrpení a smrt
2862 - hříchy, modlitba, modlitba-Páně, odpuštění-hříchů, hříchy
493 - hříchy, Maria, Maria-neposkvrněné početí, svatost, Duch svatý
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel, Ježíš Kristus, láska-Boží 
603 - hříchy, hříšníci, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, opuštěnost, smíření-s Bohem
1213 - hříchy, znovuzrození, údy-církve, život-křesťanský 
1461 - hříchy, kněží, odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření, služba-církve
1488 - hříchy, zlo, hříšník, církev, svět
1606 - hříchy, láska, láska-manželská, nevěrnost, společenství-křesťanská
1693 - hříchy, učedníci   
1695 - hříchy, povolání, spravedlnost, odpuštění-hříchů, poslání
1847 - hříchy, milosrdenství, očišťování, odpuštění-hříchů, pokušení
1850 - hříchy, neposlušnost, poslušnost víry, spása, srdce
1851 - hříchy, násilí, nevěrnost, odevzdání se, Petr (apoštol)
1852 - hříchy, magie, smilstvo, tělo, závist
1854 - hříchy, hříchy-smrtelné, hříchy-všední, hříchy-lehké, hříchy-těžké
1856 - hříchy, hříchy-smrtelné, klení, obrácení, srdce
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné, hříchy-těžké, odpuštění-hříchů, rozhřešení