Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 58

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek: Boží zjevení
Odstavec: Etapy zjevení
Podnadpis (římská čísla): Smlouva s Noemem

Smlouva s Noemem zůstává v platnosti po celý čas národů, až do všeobecného vyhlášení evangelia. Písmo svaté uctívá některé velké postavy „národů“, jako „spravedlivého Ábela“, krále-kněze Melchizedecha, předobraz Krista, nebo spravedlivého muže „Noema, Daniela a Joba“ (Ez 14,14). Písmo svaté tak ukazuje, jakých výšin svatosti mohou dosáhnout ti, kteří žijí podle Noemovy smlouvy v očekávání, že Kristus „rozptýlené Boží děti shromáždí vjedno“ (Jan 11,52).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 57   |   Následující paragaraf 59 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

674 - Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů, eschatologie, vzkříšení z mrtvých, Boží-lid
2569 - Abrahám, Abram, modlitba, náboženství, Starý zákon


Vybrané dle systému klíčových slov:

71 - smlouva, smlouva-s Noemem, svět, úmluva 
19 - Písmo svaté, citace, poznámky, porozumění 
97 - Písmo svaté, tradice-posvátné, Boží-slovo, církev 
109 - Písmo svaté, svatopisci, vykladač(exegeta), zjevení, úmysl
115 - Písmo svaté, smysl, čtení Písma, církev, tradice
134 - Písmo svaté, Ježíš Kristus, kniha, naplnění 
137 - Písmo svaté, výklad, Duch svatý, svatopisci, spása
141 - Písmo svaté, církev, úcta-k Písmu svatému, život-křesťanský, tělo Páně
401 - Ábel, hříchy, zkaženost, hřích-první, nevěrnost
346 - Boží-věrnost, smlouva, stvoření (proces), zákony, Bůh-stvořitel
80 - tradice-posvátná, Písmo svaté, pramen-božský, svět-konec, církev
81 - Boží-slovo, Písmo svaté, tradice-posvátná, hlásání, Duch svatý
82 - církev, Písmo svaté, tradice-posvátné  
84 - Poklad víry, Písmo svaté, tradice-posvátné, apoštolové, biskupové
95 - spása, Písmo svaté, tradice-posvátné, církev-učitelský úřad, Duch svatý
102 - Slovo, Písmo svaté, svatopisci, čas, celý
104 - Boží-slovo, Písmo svaté, církev, lidské slovo, potrava-duchovní
106 - inspirace, Písmo svaté, svaté knihy, autor-lidský 
107 - svatopisci, Písmo svaté, pravda, spása, inspirace
111 - výklad, Písmo svaté, inspirace, Duch svatý, měřítka