Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 582

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠ A ZÁKON

Ježíš jde ještě dál: naplňuje Zákon o čistotě pokrmů, tak důležitý v každodenním židovském životě tím, že odhaluje jeho „pedagogický“ ráz božským výkladem: „Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí … Tím Ježíš prohlásil za čisté všechny pokrmy … Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky“ (Mk 7,18-21). Když Ježíš podal s božskou autoritou konečný výklad Zákona, došlo ke střetu s jistými učiteli Zákona, kteří jeho výklad nepřijímali, i když byl potvrzován božskými znameními, která jej doprovázela. To platí zvláště pro otázku soboty: Ježíš připomíná, často za použití rabínských argumentů, že sobotní odpočinek není porušen službou Bohu nebo bližnímu, kterou prokazuje uzdravováním.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 581   |   Následující paragaraf 583 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

368 - člověk, srdce, tradice-církevní, hlubina bytí, svoboda-člověka
548 - Boží-království, zázraky, Ježíš Kristus-život veřejný, svědectví-o Bohu, víra
2173 - dobro, odpočinek, sabat, sobota, soucit


Vybrané dle systému klíčových slov:

513 - Ježíš Kristus-život a učení, katecheze, tajemství-Kristovo  
561 - Ježíš Kristus-život a učení, zázraky, láska, oběť-na kříži, spása
562 - Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-Kristovo, učedníci  
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník, vykoupení, zasvěcení, utrpení
575 - Ježíš Kristus-život a učení, farizejové, zákoníci, Židé, Bůh-Otec
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon, chrám jeruzalémský, víra-v jediného Boha, Izrael
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti, svátosti-Kristovy, velikonoční tajemství 
125 - evangelium, Ježíš Kristus-život a učení, Písmo svaté, Slovo-vtělené, Nový zákon
512 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš Kristus-život skrytý, tajemství-vtělení, tajemství-velikonoc
516 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-život a učení, tajemství-vtělení, utrpení Ježíše Krista, zjevení
517 - tajemství-vykoupení, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, poslušnost, zmrtvýchvstaní
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy
520 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení, chudoba, ponížení, pronásledování
521 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení, tajemství vtělení, člověk, sv.Jan Eudes
567 - Boží-království, Ježíš Kristus-život a učení, církev, Petr(apoštol), klíče království
578 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Židé, Svátek smíření, chybování
579 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Izrael, farizejové, Židé
580 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení, Boží-Syn, prokletí-Zákona, hříchy
583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení, svátky-židovské, úcta-k chrámu, putování do chrámu
592 - Zákon, Ježíš Kristus-život a učení