Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 590

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS A IZRAEL
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠ A VÍRA IZRAELE V JEDINÉHO BOHA A SPASITELE

Pouze božská totožnost Ježíšovy osoby může ospravedlnit tak absolutní požadavek, jako je tento: „Kdo není se mnou, je proti mně“ (Mt 12,30); právě tak když říká, že „zde je víc než Jonáš, zde je víc než Šalomoun“ (Mt 12,41-42), „víc než chrám“ (Mt 12,6); když o sobě připomíná, že David nazývá Mesiáše Pánem, a když prohlašuje: „Dříve než byl Abrahám, já jsem“ (Jan 8,58); a také: „Já a Otec jedno jsme“ (Jan 10,30).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 589   |   Následující paragaraf 591 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

253 - jednota-božská, Nejsvětější Trojice, přirozenost-božská, bohové, trinitární teologie


Vybrané dle systému klíčových slov:

591 - Ježíš Kristus-Boží Syn, velerada, nevíra, obrácení, Ježíš Kristus-utrpení a smrt
439 - Mesiáš, politika, Davidův syn, Židé 
443 - Mesiáš, Boží-Syn, velerada, Ježíš Kristus, nadpřirozenost
2585 - Mesiáš, modlitba, shromáždění, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba
529 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-obětování v chrámě, Mesiáš, očekávání Izraele, Simeon
583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení, svátky-židovské, úcta-k chrámu, putování do chrámu
584 - chrám jeruzalémský, horlivost, žárlivost Boží, úcta-k chrámu 
586 - chrám jeruzalémský, úcta k chrámu, Ježíš Kristus-život a učení, Petr (apoštol) 
2580 - chrám jeruzalémský, modlitba, srdce-obrácení, srdce lidské, Starý zákon
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš, pomazaný, proroci, králové
442 - Boží-Syn, Mesiáš, Ježíš Kristus, radostná zvěst, církev
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš, Pomázaný, Duch svatý, Kristus
559 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, Mesiáš, hosana, násilí, pokora
534 - Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský, nalezení v chrámě, Josef, Maria
593 - úcta k chrámu, chrám jeruzalémský, svátky-židovské, Ježíš Kristus-utrpení a smrt 
589 - odpuštění-hříchů, hříšníci, Ježíš Kristus-Boží Syn, hříchy, milosrdenství
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Mesiáš, pomazání, Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž, Mesiáš, Petr (apoštol), důstojnost-královská
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, Mesiáš, zázraky 
566 - Ježíš Kristus-pokušení, pokora, Mesiáš, Boží-plán, spása