Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 597

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: JEŽÍŠ KRISTUS "TRPĚL POD PONCIEM PILÁTEM, UKŘIŽOVÁN UMŘEL I POHŘBEN JEST"
Odstavec: JEŽÍŠ KRISTUS ZEMŘEL UKŘIŽOVÁN
Podnadpis (římská čísla): JEŽÍŠŮV PROCES
2. podnadpis: ŽIDÉ NEJSOU KOLEKTINĚ ODPOVĚDNI ZA JEŽÍŠOVU SMRT

S ohledem na dějinnou složitost „Ježíšova procesu“, jak nám jej líčí evangelijní vyprávění, a na osobní vinu hlavních představitelů procesu (Jidáš, velerada, Pilát), kterou zná jen Bůh, nelze za něj připisovat odpovědnost všem jeruzalémským Židům, navzdory křiku zmanipulovaného davu a kolektivním výtkám obsaženým ve výzvách k obrácení po letnicích. Sám Ježíš ve svém odpuštění na kříži a Petr podle jeho příkladu uznali „nevědomost“ jeruzalémských Židů a jejich předáků. Tím méně lze na základě křiku lidu: „Jeho krev ať padne na nás a na naše děti (Mt 27,25), který znamená jen jakousi schvalovací formuli, rozšiřovat odpovědnost na ostatní Židy v čase a prostoru: Velmi dobře to církev vyjádřila na 2. vatikánském koncilu: „Nelze to, co bylo spácháno při jeho mučení, přičítat všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani dnešním … Židé nesmějí být označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 596   |   Následující paragaraf 598 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1735 - násilí, nevědomost, odpovědnost, strach, svíce
839 - Boží-lid, Boží-přísliby, církev, církev-církev a nekřesťané, náboženství


Vybrané dle systému klíčových slov:

1790 - nevědomost, poslušnost víry, svědomí, úsudek mylný, úsudek svědomí
1791 - nevědomost, odpovědnost, svědomí, úsudek mylný 
1793 - nevědomost, odpovědnost, svědomí, úsudek mylný 
418 - hřích-prvotní, nevědomost, utrpení, smrt, žádostivost
1735 - násilí, nevědomost, odpovědnost, strach, svíce
1990 - milost, odpuštění, ospravedlnění, otroctví, srdce
1736 - Adam, cizoložství, nevědomost, svíce, ženy
1859 - hříchy, hříchy-smrtelné, nevědomost, srdce, zatvrzelost
1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, nevědomost, obrácení
1860 - hříchy, hříchy-smrtelné, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, nevědomost, odpovědnost
1424 - svátost zpovědi, vyznání hříchů, svátost odpuštění, odpuštění, svátost smíření
1441 - odpuštění-hříchů, Boží-moc, autorita Boha, odpuštění 
840 - církev, církev-církev a nekřesťané, čas, Mesiáš-příchod, nevědomost