Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 865

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec: CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
2. podnadpis: APOŠTOLÁT

Církev je jedna, svatá, katolická a apoštolská ve své nejhlubší a konečné totožnosti, protože právě v ní už existuje a na konci časů se dovrší „nebeské království“, „Boží království“, které přišlo v osobě Krista a které v srdci těch, kteří jsou k němu přivtěleni, tajemně roste až do svého plného projevení navenek při konečném Kristově příchodu. Tehdy všichni jím vykoupení lidé, kteří se v něm stali „svatí a bez poskvrny“ před Bohem „v lásce“ (Ef 1,4), budou shromážděni jako jediný Boží lid, „choť Beránkova“, „svaté město“, které sestupuje „z nebe od Boha a září Boží vznešeností“ (Zj 21,10-11); má „hradby s dvanácti základními kameny a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů“ (Zj 21,14).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 864   |   Následující paragaraf 866 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

811 - církev, církev-jednota, církev-vlastnosti, církev-apoštolská, církev-katolická
541 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, evangelium-hlásání, církev, obrácení


Vybrané dle systému klíčových slov:

64 - Boží-lid, proroci, Izrael, naděje, Maria
72 - Boží-lid, úmluva, Stará smlouva, Abrahám, Mojžíš
99 - Boží-lid, nadpřirozený smysl, Boží-zjevení, pronikat, žít
776 - Boží-lid, církev-svátost, církev-nástroj Kristův , Boží plán(lásky)
781 - Boží-lid, církev-předobrazy, církev-Boží lid, spravedlnost, Izrael
782 - Boží-lid, církev-Boží lid, kněžství, Boží-království, politika
802 - Boží-lid, Ježíš Kristus-Vykupitel, očištění  
804 - Boží-lid, křest-vstup do Božího lidu, církev  
813 - Boží-lid, církev, církev-jednota, církev-matka, církev-katolická
839 - Boží-lid, Boží-přísliby, církev, církev-církev a nekřesťané, náboženství
1617 - Boží-lid, hostina, křest, křesťané, láska
2796 - Boží-lid, modlitba, modlitba-Páně, tělo, Otčenáš
1042 - konec času, nové nebe, nová země, svět-obnova, vesmír-obnova
764 - Boží království, malé stádce, církev-ustanovení, modlitba 
93 - nadpřirozený smysl, Boží-lid, Boží-slovo, církev, církev-učitelský úřad
762 - církev-předobrazy, Boží-lid, Abrahám, Izrael, vyvolení
831 - apoštolská posloupnost, Boží-lid, církev, církev-katolická, církev-univerzální
1267 - křest, Boží-lid, církev-Tělo Kristovo, Nová smlouva, kultura
961 - církev-společenství svatých, svatí, Ježíš Kristus-vykupitel  
885 - jednota-Božího lidu, biskupský sbor, Boží-lid, duchovenstvo, papež