Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 880

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec: VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla): HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis: BISKUPSKÝ SBOR A JEHO HLAVA, PAPEŽ

Kristus ustanovil Dvanáct „jako sbor nebo stálou skupinu, které dal do čela Petra, vyvoleného z nich samých“. „Jako z rozhodnutí Pána svatý Petr a ostatní apoštolové tvoří jeden apoštolský sbor, právě tak jsou odpovídajícím způsobem mezi sebou spojeni římský biskup, Petrův nástupce, a biskupové, nástupci apoštolů.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 879   |   Následující paragaraf 881 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

552 - apoštolové, autorita církve, Boží-království, Petr (apoštol), církev-ustanovení
862 - Petr (apoštol), biskupové, církev-apoštolská, církev-pastýři 


Vybrané dle systému klíčových slov:

2034 - biskup římský, biskupové, blahoslavenství, církev, církev-učitelský úřad
2050 - biskup římský , biskupové, rozum, zákon přirozený
1594 - biskupský sbor, kněží, papež, svátost kněžství, svátosti
937 - papež, duchovní správa, plná moc, všeobbecná pravomoc 
792 - Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, stvoření (proces), údy-Kristova těla
85 - autorita církve, biskup římský, biskupové, církev-učitelský úřad, Boží-slovo
881 - biskupové, biskupský sbor, Ježíš Kristus-hlava církve, klíče království, papež
883 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor, jednota-s papežem, papež, biskup římský
884 - pravomoc-nad celou církví, biskupský sbor, koncily, papež, biskup římský
1559 - biskupové, biskupský sbor, kněží, papež, svátost kněžství
885 - jednota-Božího lidu, biskupský sbor, Boží-lid, duchovenstvo, papež
879 - služba-kolegiální forma, biskupský sbor, Petr(nástupci), církev-pastorační poslání, služba-církve
882 - pravomoc-nad celou církví, biskupové, biskupský sbor, papež, pramen-jednoty
891 - neomylnost církve, papež-neomylnost, biskupský sbor, církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad, papež, biskupové, neomylnost církve
895 - moc-biskupů, autorita-církevní, papež  
2032 - církev, církev-učitelský úřad, Ježíš Kristus-hlava církve, soud-církve, spása
100 - autentický výklad, Boží slovo, církev-učitelský úřad, papež, biskupové
1463 - exkomunikace, hříchy-zvlášť těžké, rozhřešení, papež, odpuštění-hříchů
75 - apoštolové, zjevení, evangelium-hlásání, Ježíš Kristus-hlava církve, pramen-pravdy