Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1020

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec: MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE

Pro křesťana, který spojuje svou vlastí smrt s Ježíšovou, je smrt příchodem k němu a vstupem do věčného života. Když církev nad umírajícím křesťanem naposled vyslovila odpouštějící slova Kristova rozhřešení, naposled mu udělila znamení posilujícího pomazání a dala mu Krista ve svatém přijímání (viatikum) jako pokrm na cestu, obrací se na něho s těmito dojemnými a ubezpečujícími slovy: „Křesťanská duše, vydej se na cestu z tohoto světa ve jménu Boha, všemohoucího Otce, který tě stvořil, ve jménu Ježíše Krista, Božího Syna, který pro tebe trpěl, ve jménu Ducha svatého, který byl na tebe vylit; kéž ještě dnes dojdeš pokoje v příbytku u Boha na svatém Siónu ve společenství se svatou Bohorodičkou Pannou Marií, se svatým Josefem a se všemi anděly a svatými.“ … „Vrať se tedy k svému původci, který tě uhnětl z hlíny země. Kéž ti při odchodu z tohoto života vyjde naproti svatá Panna Maria, andělé a všichni svatí … Kéž uvidíš tváří v tvář svého Vykupitele a kéž na věky požíváš blaženého patření na Boha.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1019   |   Následující paragaraf 1021 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1523 - nemoce, pomazání-nemocných, poslední přechod, smrt-křesťanská, život-křesťanský
1524 - viatikum, pomazání-nemocných, poslední den, přechod-na věčnost, život-věčný
1525 - pomazání-nemocných, viatikum, svátost pokání a smíření, svátosti připravující na věčnou vlast 
1524 - viatikum, pomazání-nemocných, poslední den, přechod-na věčnost, život-věčný
336 - andělé, křesťané, pomoc, přímluva-andělů, ochrana
2677 - důvěra, hříšníci, Maria, modlitba, modlitba-Mariina


Vybrané dle systému klíčových slov:

1406 - život-věčný, chléb-živý, tělo a krev Kristovi  
1524 - viatikum, pomazání-nemocných, poslední den, přechod-na věčnost, život-věčný
1024 - nebe, život-věčný, společenství lásky, život -s Nejsvětější Trojicí, Kristovo království
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný, Kristovo království, společenství-s Kristem 
1029 - nebe, život-věčný, blažení, Boží vůle, radost
1039 - Poslední soud, život-věčný, zlo, dobro 
1726 - blahoslavenství, život-věčný   
1727 - blaženost, život-věčný   
2557 - touha-po Bohu, život-věčný   
1525 - pomazání-nemocných, viatikum, svátost pokání a smíření, svátosti připravující na věčnou vlast 
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých, život-věčný, Syn člověka, vzkříšení
1045 - jednota-lidského pokolení, patření na Boha, život-věčný, naděje, štěstí-věčné
1060 - konec světa, vesmír-obnova, život-věčný, Bůh-všechno ve všem 
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života, život-věčný, sv.Tomáš Akvinský, úmluva
1222 - přechod přes Jordán, Země zaslíbená, život-věčný, Nová smlouva 
1326 - eucharistická oběť, eucharistie, život-věčný, liturgie-nebeská 
1391 - svaté přijímání-ovoce, Ježíš Kristus-důvěrné spojení, život-věčný, vzkříšení 
1721 - blaženost, přirozenost-božská, život-věčný  
2027 - obrácení, zásluhy, život-věčný  
928 - sukulární společnosti, společnosti-sekulární, svět-pozemský, dokonalá láska-snaha, život-zasvěcený