Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1037

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"
Odstavec: MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla): PEKLO

Bůh nikoho předem neurčuje, že půjde do pekla; to je následek svobodného odvrácení od Boha (smrtelný hřích), v němž se setrvává až do konce. V eucharistické bohoslužbě a v každodenních modlitbách věřících církev prosí o milosrdenství Boha, který „nechce, aby někdo zahynul, naopak chce, aby se všichni dali na pokání“ (2 Petr 3,9): „Přijmi tedy milostivě, Bože, oběť svých služebníků i celé své rodiny … Dej našim dnům svůj řád a mír. Vysvoboď nás od věčné záhuby a připočti k zástupu vyvolených.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1036   |   Následující paragaraf 1038 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

162 - víra, vytrvalost-ve víře, dar, svědomí, Boí slovo
1014 - smrt-náhlá, smrt-křesťanská, hodina smrti, smrt-připravenost, sv. Josef-patron šťastné smrti
1821 - ctnosti, ctnosti-božské, čas, naděje, konec časů


Vybrané dle systému klíčových slov:

633 - peklo, posmrtná říše, spravedliví, zavržení, mrtví
1034 - peklo, neuhasitelný oheň, odsouzení, duše 
1035 - peklo, oddělení od Boha, tresty-pekelné, štěstí 
1056 - peklo, věčná smrt, varování, trýznivá skutečnost, život-věčný
1036 - svoboda, odpovědnost, peklo, těsná brána, temnota
160 - svoboda, víra, násilí, svědomí, svědectv
1429 - pokání, obrácení-druhé, milosrdenství-Ježíšovo, svátosti-uzdravování 
1432 - pokání, srdce-nové, Boží láska, spása, hříchy-odpor k nim
1435 - pokání, následování Ježíše, spravedlnost, zpytování svědomí, kříž-každodení
1436 - pokání, eucharistie-lék, smíření s Bohem, život-z Krista, hříchy-smrtelné
1437 - pokání, odpuštění hříchů, zbožnost, bohopocta-úkony, modlitba
1439 - pokání, podobenství-o marnotratném synu, milosrdenství Boží, srdce Ježíšovo, radost-z obrácení
1458 - pokání, svátost pokání a smíření, všední hříchy, hříchy-lehké, vyznání hříchů
1460 - pokání, zadostiučinění, svátost pokání a smíření, modlitba, odříkání
1058 - Bůh-všemohoucnost, peklo, oloučení-od Boha, spása 
414 - ďábel, svoboda, andělé, satan, pád-andělů
1434 - obrácení, pokání, modlitba, půst, almužna
1450 - svátost pokání a smíření, pokání, zkroušenost, zadostiučinění, pokora
1455 - vyznání hříchů, pokání, svátost pokání a smíření, svědomí, svátosti-uzdravování
1471 - odpustky, pokání, svátost pokání a smíření, tresty-časné, vina