Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1080

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek: LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla): OTEC, ZDROJ A CÍL LITURGIE

Na počátku Bůh žehná živým bytostem, zvláště muži a ženě. Smlouva s Noemem a se všemi živými bytostmi obnovuje toto požehnání plodnosti, navzdory hříchu člověka, kvůli němuž je půda „zlořečená“. Avšak počínaje Abrahámem proniká božské požehnání do lidských dějin, které směřovaly ke smrti, aby v nich podnítilo vzestup k životu, k jeho zdroji: vírou „otce věřících“, který dostává požehnání, začínají dějiny spásy.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1079   |   Následující paragaraf 1081 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

1083 - Boží-požehnání, liturgie-odpověď Bohu, chvála Boha, prosba o Ducha svatého, oběť-církve
431 - dějiny-spásy, hříchy, Ježíš Kristus-Vykupitel, otroctví, spása
2259 - dějiny-spásy, krev, láska, láska-k bližnímu, nepřátelé
402 - hřích, smrt, spása, odsouzení-lidstva, ospravedlnění
420 - hřích, Ježíš Kristus, milost, dobro 
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, blaženost, láska, spása
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy, Boží-plán (spásy), stvoření (proces), Ježíš Kristus
1217 - křestní-voda, svěcení, dějiny-spásy, voda-křestní , liturgie-velikonoční
1602 - beránek, dějiny-spásy, muž a žena, Nová smlouva, obnova
412 - dobro, hřích, vina-šťastná, sv.Lev Veliký, sv.Tomáš Akvinský
549 - Boží-děti, hřích, zotročení, zlo, Ježíš Kristus-život veřejný
761 - církev-svolávání Božího lidu, hřích, jedota-s Bohem, Boží plán(spásy) 
1066 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, liturgie, svět-spása
1095 - ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní, dějiny-spásy, liturgie, tradice-židovská
277 - Boží-všemohoucnost, milost, hřích, přátelství 
978 - křest, odpuštění-hříchů, hřích, slabost, žádostivost
234 - Nejsvětější Trojice-tajemství, křesťané, hierarchie pravd, dějiny-spásy, víra-tajemství
309 - Bůh-Stvořitel, zlo, povolání-k štěstí, hřích, víra-křesťanská