Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1090

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek: LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla): KRISTOVO DÍLO V LITURGII
2. podnadpis: …JEŽ SE PODÍLÍ NA NEBESKÉ LITURGII

„Pozemská liturgie nám poskytuje něco jako předchuť účasti na nebeské liturgii. Ta se slaví ve svatém městě Jeruzalémě, k němuž směřujeme jako poutníci; tam sedí Kristus po Boží pravici a vykonává službu ve svatyni, v pravém stánku. V pozemské liturgii zpíváme s celým množstvím nebeských zástupů chvalozpěv slávy Pánu a ctíme památku svatých v naději na podíl a společenství s nimi. Očekáváme Spasitele, našeho Pána Ježíše Krista, až se ukáže jako náš život a my se s ním ukážeme ve slávě.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1089   |   Následující paragaraf 1091 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1137 - Ježíš Kristus-kněžství, liturgie, pramen-života, Velekněz, bohoslužba
1138 - chvála Boha, bohoslužba, služebníci-Boží  
1139 - liturgie-nebeská, tajemství-spásy, bohoslužba, církev 


Vybrané dle systému klíčových slov:

1139 - liturgie-nebeská, tajemství-spásy, bohoslužba, církev 
1195 - liturgie-nebeská, světci, svátky světců, oslava-Krista v údech, světci-příklad
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní, hříchy, spása, tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn, oběť, hříchy, smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy, odpuštění-hříchů, Ježíš Kristus-Boží Syn 
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel, vzkříšení, smrt, peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti, láska, láska-manželská, liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk, člověk-Boží obraz, lidé, lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon, obrácení, otroctví, Starý zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady, láska, láska-k Bohu, náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané, křestní-jméno, modlitby-křesťanské, oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř, modlitba, modlitba-předobraz, soucit
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba, evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba, modlitba-Páně, oběť-na kříži, sedm proseb
347 - bohoslužba, klanění, sabat, úcta-k Bohu, sv.Benedikt
1136 - bohoslužba, Ježíš Kristus, nebeská liturgie  
1111 - liturgické úkony, liturgie-pozemská, svátosti, tajemství-spásy, liturgie-nebeská
14 - vznání víry, Bůh-Spasitel, Ježíš Kristus-Vykupitel, křest, ekonomie spásy (božská)-křest
434 - Boží-síla, Bůh-Spasitel, Ježíš Kristus, Boží-jméno, zmrtvýchvstání
524 - Mesiáš-příchod, Bůh-Spasitel, advent, Ježíš Kristus-příchod, liturgický rok