Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1093

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek: LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla): DUCH SVATÝ A CÍRKEV V LITURGII
2. podnadpis: DUCH SVATÝ PŘIPRAVUJE NA PŘIJETÍ KRISTA

Duch svatý naplňuje ve svátostné ekonomii předobrazy Staré smlouvy. Protože Kristova církev byla „podivuhodně připravována v dějinách izraelského národa a ve Starém zákoně“, liturgie církve uchovává jako nedílnou a nenahraditelnou část některé prvky starozákonní bohoslužby tím, že je přijímá za své: — zvláště čtení ze Starého zákona; — modlitbu žalmů; — a především památku spásonosných událostí a předobrazných skutečností, které dosáhly svého naplnění v Kristově tajemství (zaslíbení a smlouva, odchod z Egypta a velikonoční beránek, království a chrám, vyhnanství a návrat).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1092   |   Následující paragaraf 1094 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

762 - církev-předobrazy, Boží-lid, Abrahám, Izrael, vyvolení
121 - Starý zákon, Písmo svaté, Stará smlouva , úmluva
2585 - Mesiáš, modlitba, shromáždění, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba
1081 - požehnání-spása, liturgie-odpověď Bohu, chvála Boha  


Vybrané dle systému klíčových slov:

1091 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, víra, svátosti, spolupráce-s Duchem svatým
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská), svátosti, tajemství-Kristovo 
1094 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, předobrazy, mana na poušti, potopa, přechod Rudým mořem
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti, eucharistie, kultura, shromáždění-liturgické
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, milost, přilnutí-ke Kristu, shromáždění-liturgické
1099 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, památka-slavení, svátosti, tajemství-spásy
1101 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní, liturgie, lektoři, Boží slovo
1102 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo, liturgie, víra-odpověď člověka, společenství víry
1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, krev Kristova, liturgie, obětní dary
1106 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, anamneze, tělo Kristovo, krev Kristova
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, liturgie, společenství-s Nejsvětější Trojicí, tajemství-spásy
1108 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, společenství-s Kristem, liturgie-cíl, Boží děti-shromažďování 
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, oběť-věřících, svědectví-církve 
1112 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, setkání-s Kristem, liturgie, zpřítomňování 
1573 - modlitby-liturgické, obřady, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží
62 - Izrael, otroctví, smlouva, Mojžíš, Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství, starší bratři, poznání, víra-Izraele
1639 - Izrael, láska, láska-manželská, manželská smlouva, manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel, mravní-zákon, smlouva, Starý zákon
2083 - Izrael, láska, láska-k Bohu, otroctví, povinnosti