Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1096

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek: LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla): DUCH SVATÝ A CÍRKEV V LITURGII
2. podnadpis: DUCH SVATÝ PŘIPRAVUJE NA PŘIJETÍ KRISTA

Židovská a křesťanská liturgie. Lepší poznání víry a náboženského života židovského národa, jak se ještě dnes vyznává a žije, může napomáhat k lepšímu pochopení jistých rysů křesťanské liturgie. Pro židy i pro křesťany je Písmo svaté podstatnou částí jejich liturgií: skrze hlásání Božího slova, skrze odpověď na toto slovo, modlitbu chvály a přímluvu za živé i za mrtvé, skrze dovolávání se Božího milosrdenství. Bohoslužba slova se svou vyhraněnou strukturou má původ v židovské modlitbě. Denní modlitba církve i jiné texty a uspořádání liturgie mají v ní své odpovídající vzory, stejně jako sama formulace našich nejúctyhodnějších modliteb, včetně modlitby „Otče náš“. I eucharistické modlitby jsou inspirovány vzory židovské tradice. Vztah mezi židovskou a křesťanskou liturgií, ale i rozdílnost jejich obsahu, je zvláště patrný o velkých svátcích liturgického roku, jako jsou velikonoce. Křesťané i židé slaví velikonoce: u židů jsou to velikonoce dějin, zaměřené do budoucnosti; u křesťanů velikonoce dovršené smrtí a zmrtvýchvstáním Krista, i když ještě v očekávání konečného dokonání.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1095   |   Následující paragaraf 1097 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1174 - denní modlitba církve, chvála Boha, kněžství-všeobecné, liturgický rok, modlitby-církve
1352 - anafora, preface, modlitby-eucharistické, eucharistie, díkůvzdání
840 - církev, církev-církev a nekřesťané, čas, Mesiáš-příchod, nevědomost


Vybrané dle systému klíčových slov:

1174 - denní modlitba církve, chvála Boha, kněžství-všeobecné, liturgický rok, modlitby-církve
1176 - denní modlitba církve, liturgický rok, Písmo svaté-porozumění, žalmy-porozumění 
1175 - denní modlitba církve, Den Páně, liturgický rok, modlitby-církve, nešpory
1177 - denní modlitba církve, hymny, čtení Písma, lectio divina, liturgický rok
1178 - denní modlitba církve, pobožnosti, adorace, eucharistie, Nejsvětější svátost
1196 - denní modlitba církve, modlitby-církve, oslava-Boha, modlitba-proseb 
959 - chvála Boha, církev-tři stavy, rodina-Božích dětí, společenství-svatých, liturgie -nebeská
1138 - chvála Boha, bohoslužba, služebníci-Boží  
1670 - chvála Boha, liturgické slavnosti, liturgie, oslava-Boha, požehnání
2171 - chvála Boha, Izrael, odpočinek, peníze, sabat
2589 - chvála Boha, modlitba, oslava-Boha, požehnání, Starý zákon
2687 - chvála Boha, kontemplace, modlitba, pramen-duchovního života, přímluvy
1169 - liturgický rok, liturgie, Velikonoce, Svatý týden, tajemství-vzkříšení
1171 - liturgický rok, svátky, tajemství-vtělení, Vánoce, zjevení Páně
1172 - liturgický rok, Bohorodička, Maria-Matka církve, mariánský kult, plod vykoupení-nejvznešenější
1173 - liturgický rok, oslava-mučedníků, světci, příklad-svatých, přímluva-svatých
920 - poustevníci, chvála Boha, pokání, ticho, život-zasvěcený
1732 - dobro, chvála Boha, svíce, svoboda, zásluhy
2098 - duch, chvála Boha, láska, láska-k Bohu, modlitba
2579 - důvěra, chvála Boha, lítost, Mesiáš, modlitba