Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1106

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek: LITURGIE - DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Podnadpis (římská čísla): DUCH SVATÝ A CÍRKEV V LITURGII
2. podnadpis: DUCH SVATÝ ZPŘÍTOMŇUJE KRISTOVO TAJEMSTVÍ

Epikleze je s anamnezí srdcem každého slavení svátostí, zvláště však eucharistie: „Ptáš se, jak se chléb stane Kristovým tělem a víno … Kristovou krví? Já ti to řeknu: Duch svatý sestoupí a uskuteční to, co převyšuje každé slovo a každé pomyšlení … Může ti stačit, když víš, že k tomu dochází působením Ducha svatého týmž způsobem, jakým Pán z Bohorodičky a působením Ducha svatého vzal na sebe tělo sám ze sebe a sám v sobě.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1105   |   Následující paragaraf 1107 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1375 - proměňování, eucharistie-proměnění, chléb-tělo Kristovo, víno-krev Kristova, přirozenost


Vybrané dle systému klíčových slov:

1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, krev Kristova, liturgie, obětní dary
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, liturgie, společenství-s Nejsvětější Trojicí, tajemství-spásy
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, oběť-věřících, svědectví-církve 
1091 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, víra, svátosti, spolupráce-s Duchem svatým
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská), svátosti, tajemství-Kristovo 
1094 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, předobrazy, mana na poušti, potopa, přechod Rudým mořem
1097 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti, eucharistie, kultura, shromáždění-liturgické
1098 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, milost, přilnutí-ke Kristu, shromáždění-liturgické
1099 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, památka-slavení, svátosti, tajemství-spásy
1101 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní, liturgie, lektoři, Boží slovo
1102 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo, liturgie, víra-odpověď člověka, společenství víry
1108 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, společenství-s Kristem, liturgie-cíl, Boží děti-shromažďování 
1112 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, setkání-s Kristem, liturgie, zpřítomňování 
1353 - epikleze, Duch svatý-síla, eucharistie, slova ustanovení, proměňování
1624 - epikleze, epikleze-svatební, manželská smlouva, pečeť, požehnání
1103 - anamneze, doxologie, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, dějiny spásy-liturgie
1354 - anamneze, eucharistie, přímluvy, společenství církve, obětování
947 - Tělo Kristovo, dobro-sdílení, společenství-svatých, údy-Kristova těla, svátosti
1093 - liturgie-Starý zákon, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Izrael, liturgické prvky
1100 - Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Písmo svaté, liturgie