Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1129

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ VE SVÁTOSTECH CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla): SVÁTOSTI SPÁSY

Církev tvrdí, že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící nutné ke spáse. „Svátostná milost“ je milost Ducha svatého, která je darována Kristem a má své charakteristické vlastnosti u každé svátosti. Duch uzdravuje a proměňuje ty, kteří svátosti přijímají, tak, že je připodobňuje Božímu Synu. Plodem svátostného života je to, že Duch synovství zbožšťuje věřící tím, že je životně spojuje s jediným Synem, Spasitelem.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1128   |   Následující paragaraf 1130 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1257 - spása-prostředky, nebe, evangelium-hlásání  
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý, Duch svatý-dary, charismata, milost
460 - přirozenost-božská, Syn člověka, Boží-Syn, vtělení, společenství-s Bohem


Vybrané dle systému klíčových slov:

1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života, život-věčný, sv.Tomáš Akvinský, úmluva
95 - spása, Písmo svaté, tradice-posvátné, církev-učitelský úřad, Duch svatý
161 - spása, víra, Ježíš Kristus, život-věčný, děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy, hříchy, Ježíš Kristus-život a učení, sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost, celníci, hříšníci, Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, smíření-s Bohem, oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství, svátost kněžství-účinky, svátosti, světlo
65 - Ježíš Kristus-Syn Boží, Nová smlouva, proroci, Slovo, vrchol
505 - Ježíš Kristus-nový Adam, přijetí za Boží děti, narození-z Boha, život-z Boha, Maria-panenství
2009 - Boží-spravedlnost, přijetí za Boží děti, přirozenost-božská, zásluhy, život-věčný
1127 - modlitby-církve, svátosti-spásy, Duch svatý  
1128 - ex opere operantis, svátosti-spásy, svátosti -udělovatel  
15 - svátosti, spása, liturgie  
183 - víra, spása, křest, nevíra, zavržení
358 - člověk, spása, stvoření (proces), lidé, sv.Jan Zlatoústý
845 - církev-místo záchrany, spása, církev-jednota, smíření-s Bohem, archa
1282 - křest-nezasloužený dar, spása, svoboda, křesťanský život 
1283 - Boží milosrdenství, spása   
1409 - eucharistie-velikonoční oběť, spása, Ježíš Kristus-život a smrt