Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1157

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek: SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla): JAK SLAVIT?
2. podnadpis: ZPĚV A HUDBA

Zpěv a hudba vykonávají svou funkci znamení tím výrazněji, čím těsněji jsou spjaty s liturgickým děním, a to podle tří hlavních měřítek: krása vyjádření modlitby, jednomyslná účast shromáždění v určených chvílích a slavnostní ráz obřadů. Tímto způsobem se podílejí zpěv a hudba na tom, k čemu směřují slova i liturgické úkony: k Boží oslavě a posvěcení věřících. „Kolik slz jsem proléval, když jsem naslouchal melodiím tvých hymnů a písní, které sladce zaznívaly ve tvém chrámu! Mocné pohnutí: ty melodie vnikaly do mých uší a do mého srdce prýštila pravda, vzbuzujíce v něm vroucí pocit zbožnosti. Dělaly mi dobře slzy, které vytékaly.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1156   |   Následující paragaraf 1158 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2502 - Bůh-neviditelný, Bůh-Spasitel, klanění, krása, Maria-Matka Boží


Vybrané dle systému klíčových slov:

1191 - církevní hudba, liturgie-hudba, krása, modlitby-liturgické, bohoslužba
1158 - církevní hudba, hlasy věřících, hudba-kulturní dědictví, zpěv, liturgie-hudba
337 - oslava-Boha, Bůh-Stvořitel, stvoření (proces), viditelný svět, stvořený svět
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění, utrpení Ježíše Krista, život-věčný 
1156 - liturgie-hudba, církevní hudba, duchovní písně, chvalozpěvy, žalmy
1162 - chvalozpěvy, krása, liturgie, modlitba, obrazy posvátné
2129 - Izrael, krása, láska, láska-k Bohu, obrazy posvátné
2501 - Bůh-Stvořitel, krása, poznání, pravda, tajemství-Boží
2503 - horlivost, krása, liturgie-liturgie a modlitby, pravda, umění
353 - Bůh-stvořitel, oslava-Boha, stvoření (tvor), tvorové-vzájemná závislost, závislost vzájemná
1067 - liturgie, oslava-Boha, velikonoční tajemství, vykoupení, zmrtvýchvstání
2013 - dějiny-církve, oslava-Boha, povolání, svatost, církev
2176 - Den Páně, oslava-Boha, přirozený mravní zákon, Stará smlouva, úmluva
2540 - laskavost, oslava-Boha, pokora, pýcha, závist
2727 - bdělost, dobro, krása, modlitba, modlitby-křesťanské
2784 - Boží-děti, Bůh-Otec, krása, modlitba, modlitba-Páně
350 - andělé, bytosti-duchové, oslava-Boha, služba-Bohu, sv.Tomáš Akvinský
1089 - církev-nevěsta Kristova, liturgie, oslava-Boha, posvěcení-člověka 
1196 - denní modlitba církve, modlitby-církve, oslava-Boha, modlitba-proseb 
2589 - chvála Boha, modlitba, oslava-Boha, požehnání, Starý zákon