Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1185

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: SVÁTOSTNÉ SLAVENÍ VELIKONOČNÍHO TAJEMSTVÍ
Článek: SLAVENÍ LITURGIE CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla): KDE SLAVIT?

Shromáždění Božího lidu má svůj počátek ve křtu; kostel tedy má mít místo pro oslavení křtu (baptisterium) a má udržovat vzpomínku na křestní sliby (svěcená voda). Obnova křestního života vyžaduje pokání. Kostel má tedy sloužit k projevům lítosti a k přijetí odpuštění; to vyžaduje, aby v něm bylo vhodné místo k přijetí kajícníků. Kostel má být také prostorem, který vybízí k usebranosti a k tiché modlitbě, která prodlužuje velkou modlitbu eucharistie a dává jí proniknout do nitra.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1184   |   Následující paragaraf 1186 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2717 - modlitba, modlitby-vnitřní, oheň, svět-budoucí, ticho


Vybrané dle systému klíčových slov:

1180 - kostely, náboženská svoboda, liturgie, bohoslužba 
1199 - kostely, Nejsvětější Trojice-oslava, bohoslužba, oběť-přinášení, modlitba-místo
1672 - kostely, liturgické slavnosti, liturgie, olej, oltář
1429 - pokání, obrácení-druhé, milosrdenství-Ježíšovo, svátosti-uzdravování 
1432 - pokání, srdce-nové, Boží láska, spása, hříchy-odpor k nim
1435 - pokání, následování Ježíše, spravedlnost, zpytování svědomí, kříž-každodení
1436 - pokání, eucharistie-lék, smíření s Bohem, život-z Krista, hříchy-smrtelné
1437 - pokání, odpuštění hříchů, zbožnost, bohopocta-úkony, modlitba
1439 - pokání, podobenství-o marnotratném synu, milosrdenství Boží, srdce Ježíšovo, radost-z obrácení
1458 - pokání, svátost pokání a smíření, všední hříchy, hříchy-lehké, vyznání hříchů
1460 - pokání, zadostiučinění, svátost pokání a smíření, modlitba, odříkání
1434 - obrácení, pokání, modlitba, půst, almužna
1450 - svátost pokání a smíření, pokání, zkroušenost, zadostiučinění, pokora
1455 - vyznání hříchů, pokání, svátost pokání a smíření, svědomí, svátosti-uzdravování
1471 - odpustky, pokání, svátost pokání a smíření, tresty-časné, vina
920 - poustevníci, chvála Boha, pokání, ticho, život-zasvěcený
1423 - svátost obrácení, obrácení, pokání, svátost pokání, lítost
1470 - soud Boží, obrácení, pokání, svátost pokání a smíření, volba
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění, pokání, škoda-učiněná hříchem 
1182 - oltář, kříž-Páně, hrob-Páně, kostely, stůl-hostiny Páně