Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 120

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek: Písmo svaté
Odstavec: Kánon Písma svatého

Apoštolská tradice umožnila církvi rozlišit, které spisy měly být pojaty do seznamu svatých knih. Tento úplný seznam se nazývá „kánon“ Písma svatého. Zahrnuje 46 knih Starého zákona (45, považuje-li se Jeremiáš a Nářky za jediný text) a 27 knih Nového zákona. Starý zákon: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium (nebo: 1. až 5. kniha Mojžíšova), kniha Jozue, kniha Soudců, kniha Rút, dvě knihy Samuelovy, dvě knihy Královské, dvě knihy Kronik, kniha Ezdrášova, kniha Nehemiášova, kniha Tobiáš, Kniha Judit, kniha Ester, dvě knihy Makabejské, kniha Job, kniha Žalmů, kniha Přísloví, kniha Kazatel, Píseň písní, kniha Moudrosti, kniha Sirachovcova, kniha proroka Izaiáše, kniha proroka Jeremiáše, kniha Žalozpěvů, kniha proroka Barucha, kniha proroka Ezechiela, kniha proroka Daniela, kniha proroka Ozeáše, kniha proroka Joela, kniha proroka Amosa, kniha proroka Abdiáše, kniha proroka Jonáše, kniha proroka Micheáše, kniha proroka Nahuma, kniha proroka Habakuka, kniha proroka Sofoniáše, kniha proroka Aggea, kniha proroka Zachariáše, kniha proroka Malachiáše. Nový zákon: Evangelium podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana, Skutky apoštolů, listy svatého apoštola Pavla Římanům, první a druhý list Korinťanům, list Galaťanům, Efesanům, Filipanům, Kolosanům, dva listy Soluňanům (Tesaloničanům), dva listy Timotejovi, list Titovi, Filemonovi, list Židům, list svatého Jakuba, dva listy svatého apoštola Petra, tři listy svatého apoštola Jana, list svatého apoštola Judy a kniha Zjevení svatého apoštola Jana.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 119   |   Následující paragaraf 121 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1117 - svátosti-ustanovení, svátosti-církve, tajemství-Boží, svátosti-počet, svátosti a Duch svatý


Vybrané dle systému klíčových slov:

121 - Starý zákon, Písmo svaté, Stará smlouva , úmluva
1980 - Starý zákon, evangelium, Písmo svaté, Stará smlouva, úmluva
1981 - Starý zákon, evangelium, Písmo svaté, Stará smlouva, úmluva
1982 - Starý zákon, evangelium, Písmo svaté, Stará smlouva, úmluva
124 - Nový zákon, Boží-slovo, církev, Ježíš Kristus, církev-apoštolská
1985 - Nový zákon, evangelijní zákon, evangelium