Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1350

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek: SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla): LITURGICKÉ SLAVENÍ EUCHARISTIE
2. podnadpis: PRŮBĚH SLAVENÍ

Předložení obětních darů (offertorium). Přinášejí se někdy v průvodu, chléb a víno, které kněz bude jménem Krista obětovat v eucharistické oběti, v níž se stanou jeho tělem a jeho krví. Je to úkon samého Krista při Poslední večeři, „když vzal chléb a kalich“. „Jen církev může přinášet Stvořiteli tuto čistou oběť tím, že mu s díkůvzdáním obětuje to, co pochází z jeho stvoření.“ Přinášení darů a jejich kladení na oltář přebírá Melchizedechův úkon a klade Stvořitelovy dary do Kristových rukou. On pak ve své oběti přivádí k dokonalosti všechny lidské pokusy přinášet oběti.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1349   |   Následující paragaraf 1351 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1359 - díkůvzdání, svátost spásy, chvála Boha, eucharistická oběť, eucharistie
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona


Vybrané dle systému klíčových slov:

1566 - obětní dary, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží, tajemství-Kristovo
1589 - obětní dary, oslava-andělů, slabost, srdce Ježíšovo, svátost kněžství
1326 - eucharistická oběť, eucharistie, život-věčný, liturgie-nebeská 
1362 - eucharistická oběť, velikonoční oběť, anamneze, modlitby-eucharistické, památka
1364 - eucharistická oběť, eucharistie, zpřítomění-oběti na kříži, památka, vyyloupení
1365 - eucharistická oběť, památka, eucharistie, Nová smlouva, odpuštění-hříchů
1366 - eucharistická oběť, zpřítomění-oběti na kříži, kněžství, vykoupení-ovoce, památka
1371 - eucharistická oběť, eucharistie, modlitba, modlitby-za zemřelé, zemřelí
1372 - eucharistická oběť, eucharistie, Ježíš Kristus-Vykupitel, obět-Ježíše Krista, shromáždění
1565 - eucharistická oběť, kněží, spása, svátost kněžství, svátosti
1621 - eucharistická oběť, krev Kristova, Nová smlouva, sebeobětování, souhlas
1651 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti, liturgie, manželská věrnost, manželství
1683 - eucharistická oběť, liturgické slavnosti, liturgie, matka, oběti
1689 - eucharistická oběť, eucharistie, liturgické slavnosti, liturgie, pohřeb-křesťanský
2747 - eucharistická oběť, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-modlitba, kněžství
1351 - eucharistie, obětní dary, sbírka, dary, nouze
1357 - obětování, eucharistická oběť, eucharistie-Kristova přítomnost, tělo a krev Kristovi 
1545 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť, eucharistie, Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-Vykupitel
1552 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť, kněží, kněžství-služebné, modlitby-církve
1654 - děti, eucharistická oběť, láska, láska-manželská, liturgické slavnosti