Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1397

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek: SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla): VELIKONOČNÍ HOSTINA
2. podnadpis: OVOCE PŘIJÍMÁNÍ

Eucharistie zavazuje ve vztahu k chudým. Abychom přijímali v pravdě Kristovo tělo a krev, jež byly za nás vydány, musíme poznávat Krista v nejchudších, v jeho bratřích: „Tys pil krev Páně a nepoznáváš svého bratra. Zneuctíváš právě tento stůl tím, že si myslíš, že není hoden podílet se na tvém pokrmu ten, který byl uznán hodným účastnit se tohoto stolu. Bůh tě zbavil všech tvých hříchů a pozval tě na tuto hostinu. A ty ses ani potom nestal milosrdnějším.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1396   |   Následující paragaraf 1398 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2449 - chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, záruky


Vybrané dle systému klíčových slov:

1941 - chudí, lidské společenství, mír, národy, sociální spravedlnost
2172 - chudí, odpočinek, sabat, sobota, sedmý den
2443 - chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, radostná zvěst
2445 - chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, sobectví
2446 - chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, statky (majetek)
2449 - chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, záruky
2462 - chudí, krádež, svědectví-lásky  
2463 - chudí, krádež, křivé svědectví  
1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně, lámání chleba, eucharistie, tělo a krev Kristovi
1384 - svaté přijímání, život, tělo-Kristovo, krev-Kristova, eucharistie-svátost
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem, hříchyx-všední, hříchy-těžké, církev-jednota
1331 - přijímání, svaté přijímání, svatéí věci, andělský chléb, lék nesmrtelnosti
1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání, duchovní život, viatikum, milost-růst
1658 - bližní, celibát, chudí, liturgické slavnosti, liturgie
2444 - blahoslavenství, dobro, chudí, krádež, kulturní chudoba
2447 - almužna, bližní, chudí, krádež, láska
2448 - bída, Bůh-Spasitel, chudí, krádež, láska
1382 - eucharistie-oběť, oběť-na kříži, svaté přijímání, Ježíš Kristus-spojení s věřícími 
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem, svaté přijímání, svátost pokání a smíření, společenství církve-plné
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty, svaté přijímání, údy-Kristova těla, tajemství-eucharistie