Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1408

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek: SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla): SOUHRN

Součástí slavení eucharistie je vždy: hlásání Božího slova, díkůvzdání Bohu Otci za všechna jeho dobrodiní, především za dar jeho Syna, proměňování chleba a vína a účast na liturgické hostině prostřednictvím přijímání těla a krve Páně. Tyto prvky tvoří jediný a týž bohoslužebný úkon.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1407   |   Následující paragaraf 1409 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

224 - díkuvzdání, vděčnost, dobro  
1359 - díkůvzdání, svátost spásy, chvála Boha, eucharistická oběť, eucharistie
1360 - díkuvzdání, eucharistie, chvála Boha, vykoupení, posvěcení
1375 - proměňování, eucharistie-proměnění, chléb-tělo Kristovo, víno-krev Kristova, přirozenost
1355 - svaté přijímání, modlitba-Páně, lámání chleba, eucharistie, tělo a krev Kristovi
1384 - svaté přijímání, život, tělo-Kristovo, krev-Kristova, eucharistie-svátost
1416 - svaté přijímání, spojení-s Kristem, hříchyx-všední, hříchy-těžké, církev-jednota
1358 - eucharistie, díkuvzdání, obětní památka, eucharistie-přítomnost Krista 
1412 - eucharistická znamení, proměňování, eucharistie, svolávání Ducha svatého 
1413 - přepodstatnění, proměňování, Ježíš Kristus-oslavený, eucharistie-Kristova přítomnost 
1331 - přijímání, svaté přijímání, svatéí věci, andělský chléb, lék nesmrtelnosti
1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání, duchovní život, viatikum, milost-růst
1397 - chudí, svaté přijímání, communio, eucharistie-bratrství, eucharistie-milosrdenství
1382 - eucharistie-oběť, oběť-na kříži, svaté přijímání, Ježíš Kristus-spojení s věřícími 
1395 - hříchy-smrtelné, přátelství-s Kristem, svaté přijímání, svátost pokání a smíření, společenství církve-plné
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty, svaté přijímání, údy-Kristova těla, tajemství-eucharistie
903 - laici, lektoři, akoliti, svaté přijímání, modlitby-liturgické
1394 - hříchy-všední, odpuštění-hříchů, potrava-duchovní, svaté přijímání 
1078 - požehnání, klanění, Otec, Bůh-Stvořitel, díkuvzdání
1352 - anafora, preface, modlitby-eucharistické, eucharistie, díkůvzdání