Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1456

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek: SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla): ÚKONY KAJÍCNÍKA
2. podnadpis: VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ

Podstatnou částí svátosti pokání je vyznání knězi: „Je nezbytné, aby kajícníci uvedli ve zpovědi všechny smrtelné hříchy, kterých si jsou po pečlivém zpytování svědomí vědomi, i když se jedná o velmi skryté hříchy spáchané jen proti dvěma posledním přikázáním Desatera, protože zraňují duši mnohem závažněji a jsou mnohem nebezpečnější než ty spáchané veřejně“: „Křesťané, kteří se snaží vyznat všechny hříchy, na které se upamatují, bez pochyby je všechny předloží Božímu milosrdenství k odpuštění. Ti naopak, kteří jednají jinak a vědomě zamlčují nějaký hřích, jednají, jako by nic nepředložili Boží dobrotě, aby jim to bylo skrze kněze odpuštěno. ‘Vždyť když se nemocný stydí ukázat lékaři ránu, lékař nemůže léčit, co nezná.’“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1455   |   Následující paragaraf 1457 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1855 - blahoslavenství, hříchy, hříchy-smrtelné, hříchy-všední, srdce
1505 - utrpení-smysl, nemoce, utrpení Ježíše Krista, zlo-vykoupení, svět-spása


Vybrané dle systému klíčových slov:

1455 - vyznání hříchů, pokání, svátost pokání a smíření, svědomí, svátosti-uzdravování
1448 - svátost pokání a smíření, lítost, vyznání hříchů, zadostiučinění, odpuštění-zásah církve
1491 - svátost pokání a smíření, úkony kajícníka, lítost, vyznání hříchů, předsevzetí
1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů, smíření s církví, hříchy, obrácení
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života, hříchy, život-křesťanský, život-nový
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha, vztah s Bohem-přerušení, obrácení 
1449 - svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule, smíření-s Bohem, velikonoční oběť 
1450 - svátost pokání a smíření, pokání, zkroušenost, zadostiučinění, pokora
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření, Boží slovo, kněží, zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná, zpověď-induviduální, odpuštění-hříchů, smíření-s Bohem a církví
1492 - svátost pokání a smíření, lítost-dokonalá, láska-k Bohu, lítost-nedokonalá 
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění, pokání, škoda-učiněná hříchem 
1496 - svátost pokání a smíření, smíření s Bohem, smíření s církví, prominutí věčného trestu, pokoj a duchovní útěcha
1497 - svátost pokání a smíření, zpověď individuální, smíření s Bohem-řádné  
1454 - svědomí-zpytování, pokání-příprava, svátost pokání a smíření, zpytování svědomí, desatero
1467 - zpovědní tajemství, vyznání hříchů, svátostná pečeť, pokání, svátost pokání a smíření
1424 - svátost zpovědi, vyznání hříchů, svátost odpuštění, odpuštění, svátost smíření
1493 - smíření-s Bohem, svátost pokání a smíření, vyznání hříchů, těžké hříchy, svědomí-zpytování
1482 - liturgie-svátosti pokání, svátost pokání a smíření, svátost pokání-společný obřad, svědomí-zpytování, rozhřešení
1458 - pokání, svátost pokání a smíření, všední hříchy, hříchy-lehké, vyznání hříchů