Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1469

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek: SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla): ÚČINKY TÉTO SVÁTOSTI

Tato svátost nás smiřuje s církví. Hřích narušuje nebo zpřetrhává bratrské společenství. Svátost pokání je napravuje a obnovuje. V tomto smyslu neuzdravuje pouze toho, který je navrácen do církevního společenství, nýbrž má také oživující účinek na život církve, která trpěla pro hřích jednoho ze svých členů. Hříšník, který byl znovu uveden do společenství svatých nebo v něm utvrzen, je upevňován výměnou duchovních dober mezi živými údy Kristova Těla, ať jsou ještě na své pozemské pouti nebo již v nebeské vlasti. „Je však nutno dodat, že takové usmíření s Bohem má podobně za následek jiná usmíření, která léčí stejné množství rozkolů působených hříchem; kajícník, jemuž se dostává odpuštění, se usmiřuje se sebou samým v nejhlubším nitru svého bytí, kde opět získává svou vnitřní pravdu; usmiřuje se s bratry, které nějak urazil a zranil; usmiřuje se s církví; usmiřuje se s veškerým tvorstvem.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1468   |   Následující paragaraf 1470 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

953 - společenství-lásky, dobro-sdílení, radost, solidarita, společenství-svatých
949 - učedníci, apoštolské učení, bratrské společenství, lámání chleba, modlitba


Vybrané dle systému klíčových slov:

1493 - smíření-s Bohem, svátost pokání a smíření, vyznání hříchů, těžké hříchy, svědomí-zpytování
1449 - svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule, smíření-s Bohem, velikonoční oběť 
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života, hříchy, život-křesťanský, život-nový
1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů, smíření s církví, hříchy, obrácení
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha, vztah s Bohem-přerušení, obrácení 
1448 - svátost pokání a smíření, lítost, vyznání hříchů, zadostiučinění, odpuštění-zásah církve
1450 - svátost pokání a smíření, pokání, zkroušenost, zadostiučinění, pokora
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření, Boží slovo, kněží, zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná, zpověď-induviduální, odpuštění-hříchů, smíření-s Bohem a církví
1491 - svátost pokání a smíření, úkony kajícníka, lítost, vyznání hříchů, předsevzetí
1492 - svátost pokání a smíření, lítost-dokonalá, láska-k Bohu, lítost-nedokonalá 
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění, pokání, škoda-učiněná hříchem 
1496 - svátost pokání a smíření, smíření s Bohem, smíření s církví, prominutí věčného trestu, pokoj a duchovní útěcha
1497 - svátost pokání a smíření, zpověď individuální, smíření s Bohem-řádné  
1461 - hříchy, kněží, odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření, služba-církve
603 - hříchy, hříšníci, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, opuštěnost, smíření-s Bohem
1999 - hříchy, milost, milost-posvěcující, obrácení, smíření-s Bohem
2862 - hříchy, modlitba, modlitba-Páně, odpuštění-hříchů, hříchy
421 - hříchy, Bůh-Stvořitel, Ježíš Kristus, láska-Boží 
493 - hříchy, Maria, Maria-neposkvrněné početí, svatost, Duch svatý