Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1476

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek: SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla): ODPUSTKY
2. podnadpis: VE SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH

Tato duchovní dobra společenství svatých se nazývají také poklad církve, který „si nelze představovat jako součet hmotných statků, nashromážděných během staletí, nýbrž jako nekonečnou a nevyčerpatelnou hodnotu, jakou mají u Otce Kristovy zásluhy a smírné skutky, jež byly obětovány, aby celé lidstvo bylo osvobozeno od hříchu a dosáhlo společenství s Otcem; a tyto zásluhy a tato zadostiučinění jeho vykoupení se nacházejí v hojnosti v Kristu, našem Vykupiteli“.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1475   |   Následující paragaraf 1477 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění, kříž, oběť-na kříži, Tridentský konil


Vybrané dle systému klíčových slov:

946 - společenství-svatých, vyznání výry, církev-obecná  
948 - společenství-svatých, svaté věci, tělo Kristovo, krev Kristova, svaté osoby
957 - společenství-svatých, památky-světců, církev-tři stavy, mučedníci, světci
1475 - společenství-svatých, svatost, výměna duchovních dober, očista hříšníků 
587 - vykoupení, farizejové, chrám jeruzalémský, Zákon, Ježíš Kristus-vykupitel
955 - církev-tři stavy, společenství-svatých, jednota v Kristu, sdílení duchovních hodnot 
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých, utrpení Ježíše Krista, přímluva-církve 
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení, láska až do krajnosti, prázdný život 
947 - Tělo Kristovo, dobro-sdílení, společenství-svatých, údy-Kristova těla, svátosti
952 - majetek, dobro-sdílení, společenství-svatých, statky (majetek), nouze
956 - přímluvy-svatých, církev-tři stavy, společenství-svatých, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, dobro
190 - vyznání víry, stvoření (proces), vykoupení, posvěcení, Nejsvětějčí trojice
349 - Den Páně, stvoření (proces)-smysl, vykoupení, vzkříšení, Ježíš Kristus
432 - Boží-jméno, vtělení, vykoupení, vzývání Boha, Ježíš Kristus
565 - Ježíš Kristus-život a učení, Ježíš-služebník, vykoupení, zasvěcení, utrpení
629 - Ježíš Kristus-pohřbení, smrt, vykoupení  
634 - mrtví, sestoupení do pekel, vykoupení, vítězství-nad smrtí, evangelium-hlásání
1026 - nebe, společenství-s Bohem, vykoupení, přivtělení-ke Kristu, život-věčný
1235 - mystagogie, kříž, vykoupení  
950 - dobro-sdílení, křest, společenství-svátostí, společenství-svatých