Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1482

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek: SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla): SLAVENÍ SVÁTOSTI POKÁNÍ

Svátost pokání se také může konat v rámci společného obřadu, při němž je společná příprava na zpověď a společné díkůčinění za přijaté odpuštění. V tomto případě je osobní vyznání hříchů a jednotlivé rozhřešení zařazeno do bohoslužby slova se čtením, homilií a zpytováním svědomí, které se provádí společně, společná prosba o odpuštění, modlitba „Otče náš“ a společné díkůčinění. Takové společné slavení vyjadřuje mnohem jasněji církevní ráz pokání. Nicméně svátost pokání je vždy svou povahou liturgickým úkonem, a tedy úkonem církevním a veřejným, ať se slaví kterýmkoliv způsobem.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1481   |   Následující paragaraf 1483 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1140 - liturgické úkony, svátost jednoty, údy-církve, shromáždění-liturgické 


Vybrané dle systému klíčových slov:

1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů, smíření s církví, hříchy, obrácení
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života, hříchy, život-křesťanský, život-nový
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha, vztah s Bohem-přerušení, obrácení 
1448 - svátost pokání a smíření, lítost, vyznání hříchů, zadostiučinění, odpuštění-zásah církve
1449 - svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule, smíření-s Bohem, velikonoční oběť 
1450 - svátost pokání a smíření, pokání, zkroušenost, zadostiučinění, pokora
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření, Boží slovo, kněží, zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná, zpověď-induviduální, odpuštění-hříchů, smíření-s Bohem a církví
1491 - svátost pokání a smíření, úkony kajícníka, lítost, vyznání hříchů, předsevzetí
1492 - svátost pokání a smíření, lítost-dokonalá, láska-k Bohu, lítost-nedokonalá 
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění, pokání, škoda-učiněná hříchem 
1496 - svátost pokání a smíření, smíření s Bohem, smíření s církví, prominutí věčného trestu, pokoj a duchovní útěcha
1497 - svátost pokání a smíření, zpověď individuální, smíření s Bohem-řádné  
1454 - svědomí-zpytování, pokání-příprava, svátost pokání a smíření, zpytování svědomí, desatero
1493 - smíření-s Bohem, svátost pokání a smíření, vyznání hříchů, těžké hříchy, svědomí-zpytování
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření, kněží, hříchy 
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření, spása-dárce, duchovenstvo, ospravedlnění
1451 - lítost, svátost pokání a smíření, bolest ducha, předsevzetí, kajícník
1452 - lítost-dokonalá, svátost pokání a smíření, láska k Bohu, odpuštění-hříchů, contritio
1453 - lítost-nedokonalá, svátost pokání a smíření, hřích-ošklivost, strach-ze zavržení, attritio