Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1483

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UZDRAVOVÁNÍ
Článek: SVÁTOST POKÁNÍ A SMÍŘENÍ
Podnadpis (římská čísla): SLAVENÍ SVÁTOSTI POKÁNÍ

V případech závažné nutnosti je možno se uchýlit ke společnému slavení svátosti smíření s všeobecnou zpovědí a všeobecným rozhřešením. Takový závažný případ může nastat, hrozí-li bezprostřední nebezpečí smrti, kdy kněží nemají dostatek času vyslechnout vyznání každého kajícníka. Závažný případ může nastat i tehdy, je-li někde velký počet kajícníků a není dost zpovědníků, aby mohli řádně vyslechnout zpovědi jednotlivců během rozumně únosného času, takže kajícníci by zůstali bez vlastní viny dlouho bez svátostné milosti a bez svatého přijímání. V takovém případě, aby bylo rozhřešení platné, věřící musí učinit předsevzetí, že v patřičné lhůtě vyznají své těžké hříchy v osobní zpovědi. Je na diecézním biskupovi, aby posoudil, zda existují podmínky vyžadované pro všeobecné rozhřešení. Značný nával věřících při příležitosti velkých svátků nebo poutí nepředstavuje případ takové vážné nutnosti.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1482   |   Následující paragaraf 1484 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1401 - svátosti-naléhavá potřeba, křesťané, svátosti-podmínky pro nekatoliky, comunicatio in sacris 


Vybrané dle systému klíčových slov:

1422 - svátost pokání a smíření, odpuštění-hříchů, smíření s církví, hříchy, obrácení
1425 - svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života, hříchy, život-křesťanský, život-nový
1440 - svátost pokání a smíření, hříchy-urážka Boha, vztah s Bohem-přerušení, obrácení 
1448 - svátost pokání a smíření, lítost, vyznání hříchů, zadostiučinění, odpuštění-zásah církve
1449 - svátost pokání a smíření, rozhřešení-svátostná formule, smíření-s Bohem, velikonoční oběť 
1450 - svátost pokání a smíření, pokání, zkroušenost, zadostiučinění, pokora
1480 - svátost pokání a smíření, liturgie-smíření, Boží slovo, kněží, zpověď
1484 - svátost pokání a smíření, zpověď-řádná, zpověď-induviduální, odpuštění-hříchů, smíření-s Bohem a církví
1491 - svátost pokání a smíření, úkony kajícníka, lítost, vyznání hříchů, předsevzetí
1492 - svátost pokání a smíření, lítost-dokonalá, láska-k Bohu, lítost-nedokonalá 
1494 - svátost pokání a smíření, zadostiučinění, pokání, škoda-učiněná hříchem 
1496 - svátost pokání a smíření, smíření s Bohem, smíření s církví, prominutí věčného trestu, pokoj a duchovní útěcha
1497 - svátost pokání a smíření, zpověď individuální, smíření s Bohem-řádné  
986 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření, kněží, hříchy 
987 - odpuštění-hříchů, svátost pokání a smíření, spása-dárce, duchovenstvo, ospravedlnění
1451 - lítost, svátost pokání a smíření, bolest ducha, předsevzetí, kajícník
1452 - lítost-dokonalá, svátost pokání a smíření, láska k Bohu, odpuštění-hříchů, contritio
1453 - lítost-nedokonalá, svátost pokání a smíření, hřích-ošklivost, strach-ze zavržení, attritio
1458 - pokání, svátost pokání a smíření, všední hříchy, hříchy-lehké, vyznání hříchů
1482 - liturgie-svátosti pokání, svátost pokání a smíření, svátost pokání-společný obřad, svědomí-zpytování, rozhřešení