Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1587

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek: SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla): ÚČINKY SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis: MILOST DUCHA SVATÉHO

Duchovní dar udělený kněžským svěcením vyjadřuje modlitba byzantského obřadu. Když biskup vkládá ruce, říká mimo jiné: „Pane, naplň Duchem svatým toho, kterého jsi povýšil ke kněžské důstojnosti, aby byl hoden stát bezúhonný před tvým oltářem, hlásat evangelium tvého království, konat službu tvého slova pravdy, přinášet ti dary a duchovní oběti, obnovovat tvůj lid prostřednictvím koupele znovuzrození, takže sám půjde vstříc našemu velikému Bohu a Spasiteli Ježíši Kristu, tvému jedinému Synu, v den jeho druhého příchodu a dostane od tvé nesmírné dobroty odplatu za věrné plnění své služby.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1586   |   Následující paragaraf 1588 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1564 - kněží, modlitby-církve, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží


Vybrané dle systému klíčových slov:

1597 - kněží, modlitby-liturgické, svátost kněžství, svátosti, biskupové
1537 - kněží, svátost kněžství, svátost stavu, svátosti, tradice-církevní
1555 - kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-biskupů, svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-biskupů, vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-biskupů, biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží, znamení
1568 - kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží, biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží, biskupové
1577 - kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-žen, volba
1599 - kněží, svátost kněžství, svátosti, biskupové 
1534 - kněží, manželství, svátost kněžství, svátosti, biskupové
1538 - kněží, požehnání, svátost kněžství, svátost stavu, svátosti
1564 - kněží, modlitby-církve, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží
1582 - kněží, křest, svátost kněžství, svátost kněžství-účinky, svátosti
1585 - kněží, služebníci Boha, svátost kněžství, svátosti, biskupové
1570 - kněží, pohřeb, služebníci Boha, svátost kněžství, svátosti
1535 - kněží, kněžství, křest, povinnosti, svátost kněžství
1578 - kněží, kněžství-služebné, odpovědnost, povolání-církve, svátost kněžství
1567 - kněží, poslušnost, přátelství, přítel, sliby-poslušnosti
1579 - kněží, kněžství-služebné, povolání, přilnutí, srdce