Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1615

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek: SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla): MANŽELSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU
2. podnadpis: MANŽELSTVÍ V PÁNU

Toto jasné zdůrazňování nerozlučitelnosti manželského svazku mohlo vzbuzovat rozpaky a zdát se neuskutečnitelným požadavkem. Ježíš nicméně neuložil manželům neúnosné a příliš těžké břemeno, mnohem těžší než Mojžíšův zákon. Protože přišel obnovit původní řád stvoření, rozvrácený hříchem, sám dává sílu a milost žít manželství v novém duchu Božího království. Jestliže manželé následují Krista, přemáhají sami sebe, berou na sebe svůj kříž, budou moci „pochopit“ původní smysl manželství a žít je s Kristovou pomocí. Tato milost křesťanského manželství je ovocem Kristova kříže, pramenem každého křesťanského života.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1614   |   Následující paragaraf 1616 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2364 - láska, láska-k bližnímu, manželská věrnost, manželství, sebeovládání
1642 - beránek, Boží-věrnost, Bůh-Spasitel, láska, láska-manželská


Vybrané dle systému klíčových slov:

1614 - manželství-nerozlučitelnost, smysl-pro manželství, srdce, svátost manželství, svátosti
1610 - manželství-nerozlučitelnost, mravní-vědomí, patriarchové, polygamie, srdce
1638 - svátost manželství, svátosti, sňatek  
15 - svátosti, spása, liturgie  
739 - svátosti, Duch svatý, církev-církev a Duch svatý, údy-Kristova těla 
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý, Duch svatý, život-nový 
1084 - svátosti, liturgie, milost, svátosti-ustanovení 
1120 - svátosti, služba-církve, spása, kněžství-služebné 
1122 - svátosti, víra, hlásání víry, svátosti-víry 
1123 - svátosti, svátosti-víry, posvěcování člověka, víra 
1124 - svátosti, svátosti-víry, zákon modlitby, víra 
1126 - svátosti, zákon modlitby, jednota křesťanů  
1152 - svátosti, předobrazy, liturgie, symboly, znamení
1619 - panenství, svátost manželství, svátosti, svět-současný, znamení
1631 - manželský souhlas, svátost manželství, svátosti, věrnost-manželská, život-rodiny
1633 - manželství smíšená, svátost manželství, svátosti, sňatek 
1635 - manželství smíšená, svátost manželství, svátosti, sňatek 
1622 - svatební obřady, svátost manželství, svátost pokání a smíření, svátosti, lítost
780 - církev-svátost spásy, svátosti, církev-společenství s Bohem, Boží-lid 
1115 - Ježíš Kristus-život a učení, svátosti, svátosti-Kristovy, velikonoční tajemství