Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1789

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek: MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla): VOLIT PODLE SVĚDOMÍ

Některá pravidla platí v každém případě: — Nikdy není dovoleno konat zlo, aby z něj vzešlo dobro. — „Zlaté pravidlo“: „Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim“ (Mt 7,12). — Láska jde vždycky cestou respektování bližního a jeho svědomí. „Když … takovým způsobem hřešíte proti bratřím a zraňujete jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu“ (1 Kor 8,12). „V tom případě je lepší … nedělat nic takového, co působí tvému bratru pohoršení“ (Řím 14,21).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1788   |   Následující paragaraf 1790 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1756 - cizoložství, klení, křivá přísaha, mravnost, špatné skutky
1970 - mravní-zákon, Nový zákon, proroci, přikázání, volba
1827 - ctnosti, ctnosti-božské, dokonalost, láska 
1971 - horské kázání, katecheze, katecheze-apoštolská, mravní-zákon, Nový zákon


Vybrané dle systému klíčových slov:

1752 - bližní, dobro, mravnost, úmysly, život-mravní
2281 - bližní, láska, láska-k bližnímu, národy, přirozenost-lidská
2100 - bližní, duch, láska, láska-k Bohu, milosrdenství
2212 - bližní, církev-matka, láska, láska-k bližnímu, příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost, láska, láska-k bližnímu, pohoršení
2302 - bližní, hněv, láska, láska-k bližnímu, mír
2401 - bližní, krádež, láska, láska-k bližnímu, soukromé vlastnictví
2407 - bližní, krádež, láska, láska-k bližnímu, solidarita
1822 - bližní, ctnosti, ctnosti-božské, láska, přikázání
2055 - bližní, Boží-přikázání, desatero, láska, láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev, desatero, láska, láska-k bližnímu
2117 - bližní, čarodějnictví, démoni, láska, láska-k Bohu
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel, krádež, láska, láska-k bližnímu
1825 - bližní, ctnosti, ctnosti-božské, chudí, láska
2196 - bližní, cizoložství, duch, Izrael, láska
1658 - bližní, celibát, chudí, liturgické slavnosti, liturgie
1706 - bližní, člověk, člověk-Boží obraz, hlas-Boží, přirozený mravní zákon
1807 - bližní, ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, náboženství
1849 - bližní, hříchy, pokušení, rozum, solidarita
1878 - bližní, lidské společenství, povolání, láska-k bližnímu, poslání