Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1963

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek: MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla): STARÝ ZÁKON

Podle křesťanské tradice svatý, duchovní a dobrý Zákon je ještě nedokonalý. Jako vychovatel ukazuje, co se má dělat, ale sám ze sebe nedává sílu a milost Ducha k plnění. Kvůli hříchu, který nemůže sejmout, zůstává zákonem otroctví. Podle svatého Pavla má poslání pranýřovat a ukazovat hřích, který vytváří v lidském srdci „zákon žádostivosti“. Přesto zůstává tento zákon prvním úsekem na cestě ke království. Připravuje a disponuje vyvolený lid a každého křesťana k obrácení a k víře v Boha Spasitele. Poskytuje učení, které zůstává navždy Božím slovem.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1962   |   Následující paragaraf 1964 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1610 - manželství-nerozlučitelnost, mravní-vědomí, patriarchové, polygamie, srdce
2542 - Izrael, touha-po Bohu, žádostivost, dychtivost, povolání-Izraele
2515 - neposlušnost, poslušnost víry, rozum, smysly, tělo


Vybrané dle systému klíčových slov:

2584 - Bůh-Spasitel, modlitba, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba, evangelium
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní, hříchy, spása, tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn, oběť, hříchy, smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy, odpuštění-hříchů, Ježíš Kristus-Boží Syn 
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel, vzkříšení, smrt, peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti, láska, láska-manželská, liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk, člověk-Boží obraz, lidé, lidská bytost
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady, láska, láska-k Bohu, náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané, křestní-jméno, modlitby-křesťanské, oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř, modlitba, modlitba-předobraz, soucit
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba, modlitba-Páně, oběť-na kříži, sedm proseb
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon, lidská práva, lidská práva, mravní-zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí, lidská práva, přirozený mravní zákon, řád-mravní
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený, zákony-církevní, zákony-občanské, lidská práva
1970 - mravní-zákon, Nový zákon, proroci, přikázání, volba
1975 - mravní-zákon, lidská práva, přirozený mravní zákon, řád-mravní, věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva, přirozený mravní zákon, řád-mravní, věčný zákon
1434 - obrácení, pokání, modlitba, půst, almužna
2027 - obrácení, zásluhy, život-věčný  
121 - Starý zákon, Písmo svaté, Stará smlouva , úmluva