Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1964

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek: MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla): STARÝ ZÁKON

Starý zákon je přípravou na evangelium. „Zákon je proroctvím a pedagogikou budoucích skutečností.“ Ohlašuje dílo osvobození od hříchu, které se naplní v Kristu, a poskytuje Novému zákonu obrazy, „typy“, symboly k vyjádření života podle Ducha. Zákon je konečně doplněn učením knih moudrosti a proroky, kteří jej zaměřují na Novou smlouvu a nebeské království. „Za vlády Starého zákona byly duše plné lásky a milosti Ducha svatého, které očekávaly především splnění duchovních a věčných příslibů. Z tohoto hlediska patřily k Novému zákonu. Naopak i v Novém zákoně jsou lidé tělesní, kteří ještě nedosáhli dokonalosti Nového zákona a které je nutno přimět k ctnostnému jednání strachem z trestu nebo příslibem časných dober. Avšak Starý zákon, i když dával přikázání lásky, nebyl s to poskytnout Ducha svatého, skrze něhož Boží láska ‘je nám vylita do srdce’ (Řím 5,5).“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1963   |   Následující paragaraf 1965 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon, spása, Kristus, modlitba
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota, tradice-apoštolská, předobraz, Starý zákon
1828 - ctnosti, ctnosti-božské, dobro, láska, strach


Vybrané dle systému klíčových slov:

1937 - dobra-časná, hřivny, kultury-různost, laskavost, lidské společenství
2010 - dobra-časná, milost, modlitby-křesťanské, ospravedlnění, přátelství
1970 - mravní-zákon, Nový zákon, proroci, přikázání, volba
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon, lidská práva, lidská práva, mravní-zákon
1713 - mravní-zákon, svědomí, lidská práva, přirozený mravní zákon, řád-mravní
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený, zákony-církevní, zákony-občanské, lidská práva
1975 - mravní-zákon, lidská práva, přirozený mravní zákon, řád-mravní, věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva, přirozený mravní zákon, řád-mravní, věčný zákon
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti, svátosti-spásy, spása 
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života, život-věčný, sv.Tomáš Akvinský, úmluva
1150 - Stará smlouva, symboly, oběti, obřízka, pomazání
1959 - Bůh-Stvořitel, mravní-zákon, občanský zákon, přirozený mravní zákon, lidská práva
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon, obrácení, otroctví, Starý zákon
1969 - almužna, mravní-zákon, náboženství, Nový zákon, půst
1972 - láska, mravní-zákon, Nový zákon, přátelství, přítel
65 - Ježíš Kristus-Syn Boží, Nová smlouva, proroci, Slovo, vrchol
61 - patriarchové, proroci, světci, Starý zákon, liturgie
64 - Boží-lid, proroci, Izrael, naděje, Maria
523 - Jan Křtitel, proroci, křest, předchůdce Páně, Ježíš Kristus-příchod
2543 - Boží-spravedlnost, proroci, úmysly, žádostivost, dychtivost