Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1977

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek: MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla): SOUHRN

Kristus je cílem zákona. Jen On učí Boží spravedlnosti a uděluje ji.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1976   |   Následující paragaraf 1978 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

1459 - zadostiučinění, spravedlnost, hříchy, uzdravení duše, pokání
1836 - ctnosti, spravedlnost   
716 - Duch svatý, Boží-plán (spásy), spravedlnost, očištění srdcí 
1405 - eucharistie-záruka nebeské slávy, nesmrtelnost, spravedlnost, život-věčný, vykoupení
1435 - pokání, následování Ježíše, spravedlnost, zpytování svědomí, kříž-každodení
1695 - hříchy, povolání, spravedlnost, odpuštění-hříchů, poslání
1912 - lidské společenství, obecné blaho, spravedlnost, blahobyt, společnost občanská
2147 - Boží-jméno, sliby, spravedlnost, věrnost-člověka 
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon, spása, Kristus, modlitba
745 - Duch svatý, Boží Syn-pomazání, Mesiáš, Kristus 
146 - Abrahám, víra, poslušnost víry, spravedlnost, otec věřících
781 - Boží-lid, církev-předobrazy, církev-Boží lid, spravedlnost, Izrael
909 - laici, kultura, světské instituce, spravedlnost, život-mravní
2154 - Boží-jméno, křivá přísaha, přísaha, spravedlnost, svědectví-pravdy
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš, Pomázaný, Duch svatý, Kristus
477 - Bůh-neviditelný, Ježíš Kristus, obrazy-Krista, tělo-Kristovo, Kristus
480 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-lékař, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš z Nazareta, Kristus
568 - Ježíš Kristus-proměnění, apoštolové, utrpení, naděje na spásu, Kristus
645 - Ježíš Kristus-vzkříšené tělo, vlastnosti-vzkříšeného těla, zmrtvýchvstání, vzkříšení, Kristus
1733 - dobro, neposlušnost, otroctví-hříchu, poslušnost, spravedlnost