Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2042

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek: CÍRKEV, MATKA A UČITELKA
Podnadpis (římská čísla): CÍRKEVNÍ PŘIKÁZÁNÍ

První přikázání („O nedělích a jiných svátcích dle přikázání se účastnit mše svaté a zdržet se služebních prací“) požaduje od věřících, aby den, kdy se připomíná zmrtvýchvstání Páně, jakož i hlavní liturgické svátky, kdy se uctívají tajemství Páně, Panny Marie a svatých, světili především účastí na eucharistické oběti, k níž se shromažďuje křesťanské společenství, a odpočinuli si od těch prací a zaměstnání, které by jim v takovém posvěcování těchto dní mohly bránit. Druhé přikázání („Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok“) zajišťuje přípravu na eucharistii prostřednictvím přijetí svátosti pokání, kterou pokračuje dílo křestního obrácení a odpuštění. Třetí přikázání („Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době“) zaručuje minimum v přijímání těla a krve Páně ve spojení s velikonočními svátky, pramenem a středem křesťanské liturgie.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2041   |   Následující paragaraf 2043 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1389 - bohoslužby-účast, svaté přijímání-pravidelnost, svátky, svátost pokání a smíření, velikonoční období
2180 - Den Páně, obřady, přikázání, svátky, závazky
1457 - svátost pokání a smíření-častost, těžký hřích, svaté přijímání-těžký hřích, první svaté přijímání, rozhřešení-hříchů
1389 - bohoslužby-účast, svaté přijímání-pravidelnost, svátky, svátost pokání a smíření, velikonoční období


Vybrané dle systému klíčových slov:

2048 - církev, církevní přikázání, život-mravní, Boží-přikázání, mravnost
2643 - církev, eucharistická oběť, modlitba, modlitby-církve, modlitby-chvály
2031 - církev, církev-učitelský úřad, eucharistická oběť, modlitby-liturgické, pramen-milosti
2772 - církev, čas, eucharistie, Ježíš Kristus-slavný návrat, modlitba
172 - církev, církev-církev a víra, křest, kultura, národy
2064 - církev, desatero, tradice-církevní, církevní přikázání, dějiny
2078 - církev, desatero, tradice-církevní, církevní přikázání, dějiny
787 - církev, církev-Tělo Kristovo, utrpení Ježíše Krista, eucharistie, tajemství-Božího království
805 - církev, církev-Tělo Kristovo, společenství věřících, eucharistie, svátosti
2771 - církev, čas, eschatologie, eucharistie, modlitba
168 - církev, víra, katechumeni, křest, život-věčný
838 - církev, církev-katolická, církev-univerzální, křest, křesťané
2065 - církev, desatero, katecheze, tradice-církevní, církevní přikázání
818 - církev, církev-jednota, církev-katolická, církve-roztržky, křest
82 - církev, Písmo svaté, tradice-posvátné  
98 - církev, bohoslužba, život-církve, církevní nauka, učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy, Starý zákon-starozákonní knihy, Písmo svaté, inspirace
167 - církev, víra, vyznání víry-apoštolské, koncily, společenství-věřících
169 - církev, církev-matka, spása, víra, znovuzrození
174 - církev, víra-jedna, spása, věrohodnost, spolehlivost