Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2083

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"

Ježíš shrnul povinnosti člověka k Bohu těmito slovy: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ (Mt 22,37). Je to bezprostřední ozvěna slavnostní výzvy: „Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný“ (Dt 6,4). Bůh nás miloval jako první. Láska jediného Boha se připomíná v prvním z „deseti slov“. Přikázání pak rozvádějí odpověď lásky; k tomu, aby ji dal Bohu, je člověk vyzván. „Já jsem Pán, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit“ (Ex 20,2-5). „Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit“ (Mt 4,10).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2082   |   Následující paragaraf 2084 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

367 - člověk, duch, duše, život-nadpřirozený, dualita
199 - Bůh-Otec, vyznání víry, nejdůležitější, Desatero, přikázání


Vybrané dle systému klíčových slov:

1639 - Izrael, láska, láska-manželská, manželská smlouva, manželství-nerozlučitelnost
62 - Izrael, otroctví, smlouva, Mojžíš, Bůh-Spasitel
2129 - Izrael, krása, láska, láska-k Bohu, obrazy posvátné
63 - Izrael, kněžství, starší bratři, poznání, víra-Izraele
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel, mravní-zákon, smlouva, Starý zákon
2542 - Izrael, touha-po Bohu, žádostivost, dychtivost, povolání-Izraele
2085 - láska, láska-k Bohu, stvoření (proces), Boží-láska, počátek-světa