Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2112

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek: PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): "NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE"
2. podnadpis: MODLOSLUŽBA

První přikázání odsuzuje mnohobožství (polyteismus). Vyžaduje od člověka, aby nevěřil jiným bohům kromě Boha, aby neuctíval jiná božstva kromě Jediného. Písmo neustále připomíná odmítání model, které jsou „stříbro a zlato, dílo lidských rukou“; které „mají ústa, ale nemluví, mají oči, ale nevidí …“. Tyto nicotné modly činí člověka nicotným: „Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá“ (Ž 115,4-5.8). Bůh naopak je „živý Bůh“ (Joz 3,10), který dává život a zasahuje do dějin.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2111   |   Následující paragaraf 2113 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

210 - JHVH, Boží-věrnost, Bůh-milosrdný, Izrael, zlaté tele


Vybrané dle systému klíčových slov:

2084 - dějiny, Izrael, láska, láska-k Bohu, Boží-láska
2439 - dějiny, krádež, láska, láska-k bližnímu, národy
409 - dějiny, dobro, duchovní boj, temnota, život-lidský
2114 - láska, láska-k Bohu, modloslužba, zbožštění, život-lidský
2132 - láska, láska-k Bohu, modloslužba, obrazy posvátné, uctívání-obrazů
2138 - láska, láska-k Bohu, magie, modloslužba, pověra
2085 - láska, láska-k Bohu, stvoření (proces), Boží-láska, počátek-světa
2087 - láska, láska-k Bohu, poslušnost víry, pramen-víry, svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu, naděje, patření na Boha, požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu, naděje, obrácení, opovážlivost
2093 - láska, láska-k Bohu, Boží-láska  
2099 - láska, láska-k Bohu, oběti, přímluvy, znamení víry
2102 - láska, láska-k Bohu, sliby, zasvěcení, Boží-láska
2104 - láska, láska-k Bohu, náboženství, pravda, přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu, náboženství, společnost občanská, svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu, politika, společnost občanská, svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu, obecné blaho, rozvážnost, společnost občanská
2110 - láska, láska-k Bohu, neřesti, pověra, Boží-láska
2118 - láska, láska-k Bohu, simonie, svatokrádež, úcta-k Bohu
2122 - láska, láska-k Bohu, Boží-láska