Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2196

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE

Ježíš řekl svým učedníkům: „Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy“ (Jan 13, 34).

 

Když Ježíš odpovídal na otázku, které přikázání je první, řekl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’ Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato“ (Mk 12,29-31). Apoštol svatý Pavel to připomíná: „Neboť kdo druhého miluje, splnil zákon. Vždyť přikázání ‘nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý’, a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všechna jsou shrnuta v tomto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe’. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska“ (Řím 13,8-10). „Cti otce svého i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ (Ex 20,12). „A poslouchal je“ (Lk 2,51). Sám Pán Ježíš připomenul důležitost tohoto „Božího přikázání“. Apoštol učí: „Děti, poslouchejte své rodiče, jak se to sluší u křesťanů, protože tak to má být. Cti svého otce i matku — to je první přikázání, při kterém se slibuje odměna: aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi“ (Ef 6,1-3).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2195   |   Následující paragaraf 2197 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2822 - Boží-vůle, modlitba, modlitba-Páně, poznání-pravdy, přikázání


Vybrané dle systému klíčových slov:

2100 - bližní, duch, láska, láska-k Bohu, milosrdenství
2281 - bližní, láska, láska-k bližnímu, národy, přirozenost-lidská
2052 - bližní, Boží-přikázání, cizoložství, čistota, desatero
1789 - bližní, dobro, láska, svědomí, úsudek svědomí
2212 - bližní, církev-matka, láska, láska-k bližnímu, příbuzenství