Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2464

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Článek: OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ

„Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví“ (Ex 20, 16).

 

„Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ´Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu své přísahy´“ (Mt 5, 33).

 

Osmé přikázání zakazuje překrucovat pravdu ve vztazích k druhým. Tato mravní norma vyvěrá z povolání svatého lidu — být svědkem svého Boha, který je pravda a chce pravdu. Porušování pravdy vyjadřuje slovy nebo skutky odmítnutí úsilí o mravní poctivost: je vážnou nevěrností vůči Bohu a v tomto smyslu podrývá základy smlouvy.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2463   |   Následující paragaraf 2465 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

1392 - potrava-duchovní, svaté přijímání, duchovní život, viatikum, milost-růst
1777 - pravda, přikázání, přirozený mravní zákon , svědomí
2466 - pravda, světlo, světlo-světa, temnota, život-v pravdě
2468 - pravda, život-v pravdě   
2469 - pravda, tajemství, život-v pravdě  
2470 - pravda, učedníci, život-v pravdě  
2481 - pravda, vychloubání   
2488 - pravda, přikázání, život-v pravdě  
2490 - pravda, svátost pokání a smíření, zpovědní tajemství, lítost, pokání
2505 - pravda    
2509 - pravda, vina, hříchy, provinění 
2510 - pravda    
2511 - pravda, tajemství-služební, zpovědní tajemství, svátostná ekonomie 
70 - svědectví-o Bohu, prarodiče, Adam, Eva, spása
710 - Boží-plán (spásy), nevěrnost, Boží-věrnost, očišťování, vyhnanství
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA, poznání, stvoření (proces), tajemství-stvoření
2467 - člověk-důstojnost, pravda, přirozenost-lidská, život-náboženský, život-v pravdě
2471 - křesťané, pravda, svědectví-pravdy, svědomí, život-v pravdě
2473 - mučedníci, pravda, svědectví-víry, život-v pravdě 
2478 - čest, pravda