Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2502

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek: OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): PRAVDA, KRÁSA A POSVÁTNÉ UMĚNÍ

Posvátné umění je pravdivé a krásné, když svou formou odpovídá svému vlastnímu poslání“ ve víře a v klanění odhalovat a oslavovat transcendentní tajemství Boha, svrchovanou neviditelnou krásu pravdy a lásky, která se zjevila v Kristu, „odleskem božské slávy a výrazné podobě jeho podstaty“ (Žid 1,3), v němž „přebývá celá plnost božství“ (Kol 2,9); odhalovat a oslavovat duchovní krásu, která se zrcadlí v nejsvětější Panně, Matce Boží, v andělech a svatých. Pravé posvátné umění vede člověka ke klanění, k modlitbě a k lásce Boha Stvořitele a Spasitele, jenž je svatý a posvětitel.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2501   |   Následující paragaraf 2503 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1156 - liturgie-hudba, církevní hudba, duchovní písně, chvalozpěvy, žalmy
1157 - církevní hudba, hudba, krása, oslava-Boha, liturgie-hudba
1158 - církevní hudba, hlasy věřících, hudba-kulturní dědictví, zpěv, liturgie-hudba
1159 - liturgie-obrazy, obrazy posvátné, vtělení, zobrazování Boha 
1160 - liturgie-obrazy, obrazy posvátné, evangelium -hlásání, ikonografie křesťanská, obrazy-Krista
1161 - ikonografie křesťanská, liturgie-obrazy, obrazy posvátné, obrazy-Matky Boží, obrazy-svatých
1162 - chvalozpěvy, krása, liturgie, modlitba, obrazy posvátné


Vybrané dle systému klíčových slov:

1701 - Bůh-neviditelný, Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel, člověk, člověk-Boží obraz
477 - Bůh-neviditelný, Ježíš Kristus, obrazy-Krista, tělo-Kristovo, Kristus
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní, hříchy, spása, tajemství-Kristovo
457 - Bůh-Spasitel, Boží-Syn, oběť, hříchy, smíření-s Bohem
594 - Bůh-Spasitel, hříchy, odpuštění-hříchů, Ježíš Kristus-Boží Syn 
632 - Bůh-Spasitel, sestoupení do pekel, vzkříšení, smrt, peklo
1652 - Bůh-Spasitel, děti, láska, láska-manželská, liturgické slavnosti
1702 - Bůh-Spasitel, člověk, člověk-Boží obraz, lidé, lidská bytost
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon, obrácení, otroctví, Starý zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady, láska, láska-k Bohu, náboženství
2157 - Bůh-Spasitel, křesťané, křestní-jméno, modlitby-křesťanské, oslava-Boha
2575 - Bůh-Spasitel, hořící keř, modlitba, modlitba-předobraz, soucit
2584 - Bůh-Spasitel, modlitba, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba, evangelium
2804 - Bůh-Spasitel, modlitba, modlitba-Páně, oběť-na kříži, sedm proseb
2095 - klanění, láska, láska-k Bohu, náboženství, stvoření (tvor)
2097 - klanění, láska, láska-k Bohu, Magnificat, modloslužba
2135 - klanění, láska, láska-k Bohu, úcta-k Bohu, Boží-láska
495 - Maria-Matka Boží, Bohorodička, Nejsvětější Trojice, Ježíš Kristus 
501 - Maria-matka Boží, Maria-matka lidí, spolupráce-Panny Marie  
963 - Maria-Matka Boží, Maria-Matka Kristova, Maria-Matka církve, údy-Kristovi