Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 254

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek: "VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec: OTEC
Podnadpis (římská čísla): SVATÁ TROJICE V NAUCE VÍRY
2. podnadpis: DOGMA O NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI

Božské osoby jsou od sebe skutečně odlišné. „Bůh je jediný, ale ne osamocený.“ „Otec“, „Syn“ a „Duch svatý“ nejsou pouhá jména, označující způsoby božského bytí, nýbrž osoby skutečně odlišné: „Syn není Otec, Otec není Syn a Duch svatý není Otec nebo Syn.“ Liší se od sebe navzájem vztahy svého původu: „Je to Otec, který plodí, Syn, který je plozen, Duch svatý, který vychází.“ Božská jednota je trojjediná.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 253   |   Následující paragaraf 255 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

468 - hypostaze, Ježíš Kristus, Nejsvětější Trojice, koncily, lidství-Kristovo
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice, Slovo, božské osoby 


Vybrané dle systému klíčových slov:

460 - přirozenost-božská, Syn člověka, Boží-Syn, vtělení, společenství-s Bohem
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad, spisy apoštolské, křest, modlitby-církve
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, blaženost, láska, spása
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry, víra, život-křesťanský, poznání
264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby, trinitární teologie, Duch svatý, počátek
266 - Nejsvětější Trojice, podstata, božské osoby, jediné božství 
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství, božská ekonomie, božské osoby, vtělení
253 - jednota-božská, Nejsvětější Trojice, přirozenost-božská, bohové, trinitární teologie
260 - jednota-božská, Nejsvětější trojice, radost, duše, bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice
255 - jednota-božská, vztah-trojice, Nejsvětější trojice, podstata, protiklad
481 - přirozenost-lidská, přirozenost-božská, Ježíš Kristus, Boží-Syn 
650 - duše-Kristova, přirozenost-božská, smrt, vzkříšení 
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská, světlo, temnota, život-křesťanský
1721 - blaženost, přirozenost-božská, život-věčný  
178 - víra, Nejsvětější Trojice, Otec, Syn, Duch svatý
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice, tajemství, církev, učení křesťanské
256 - křest, Nejsvětější trojice, katechumeni, víra, sv.Řehoř Naziánský
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice, Bůh-Otec, Duch svatý, Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice, křesťané, křesťanský život, společenství
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice, Nová smlouva, stvoření (proces)