Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2540

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek: DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): NEZŘÍZENOST ŽÁDOSTIVOSTÍ

Závist představuje jeden z druhů smutku, a tedy odmítnutí lásky; pokřtěný má bojovat proti závisti prokazováním laskavosti. Závist má svou příčinu často v pýše; pokřtěný se má proto naučit, jak žít v pokoře. „Chtěli byste vidět, jak je Bůh skrze vás oslavován? Dobrá, radujte se z pokroku svého bratra a tím bude Bůh vámi oslavován. Potom se bude říkat: ‘Bůh buď pochválen’, tím, že jeho služebník dosáhl vítězství nad nenávistí, protože dokázal učinit ze zásluh druhého důvod své radosti.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2539   |   Následující paragaraf 2541 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1829 - ctnosti, ctnosti-božské, láska, laskavost, milosrdenství


Vybrané dle systému klíčových slov:

337 - oslava-Boha, Bůh-Stvořitel, stvoření (proces), viditelný svět, stvořený svět
2020 - oslava-Boha, ospravedlnění, utrpení Ježíše Krista, život-věčný 
57 - pýcha, Babylon, Boží-prozřetelnost, národy, pohanství
1900 - autorita, laskavost, lidské společenství, občané, povinnosti, poslušnost
353 - Bůh-stvořitel, oslava-Boha, stvoření (tvor), tvorové-vzájemná závislost, závislost vzájemná
1067 - liturgie, oslava-Boha, velikonoční tajemství, vykoupení, zmrtvýchvstání
2013 - dějiny-církve, oslava-Boha, povolání, svatost, církev
2176 - Den Páně, oslava-Boha, přirozený mravní zákon, Stará smlouva, úmluva
563 - Ježíš Kristus, pokora, mudrci, pastýři 
566 - Ježíš Kristus-pokušení, pokora, Mesiáš, Boží-plán, spása
398 - dobro, pýcha, pád-člověka, člověk, hřích prvotní
350 - andělé, bytosti-duchové, oslava-Boha, služba-Bohu, sv.Tomáš Akvinský
1089 - církev-nevěsta Kristova, liturgie, oslava-Boha, posvěcení-člověka 
1196 - denní modlitba církve, modlitby-církve, oslava-Boha, modlitba-proseb 
2589 - chvála Boha, modlitba, oslava-Boha, požehnání, Starý zákon
2857 - modlitba, modlitba-Páně, oslava-Boha, život-lidský, integrita-osobnosti
544 - Boží-království, evangelium-hlásání, pokora, chudí, Ježíš Kristus-život veřejný
2706 - modlitba, modlitby-rozjímavé, pokora, rozjímání, kontemplace
413 - ďábel, smrt, závist, svět 
2553 - chtivost majetku, touha, závist