Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 266

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek: "VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec: OTEC
Podnadpis (římská čísla): SOUHRN

„Toto je však katolická víra, že uctíváme jednoho Boha v Trojici a Trojici v jednotě, aniž bychom směšovali osoby či rozlučovali podstatu: jiná je totiž osoba Otce, jiná Syna, jiná Ducha svatého; jediné je však božství, rovná sláva a stejná věčná velebnost Otce a Syna a Ducha svatého.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 265   |   Následující paragaraf 267 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Vybrané dle systému klíčových slov:

264 - Nejsvětější Trojice, božské osoby, trinitární teologie, Duch svatý, počátek
267 - Nejsvětější Trojice, jediné božství, božská ekonomie, božské osoby, vtělení
249 - Nejsvětější Trojice, církev-učitelský úřad, spisy apoštolské, křest, modlitby-církve
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, blaženost, láska, spása
261 - Nejsvětější Trojice, tajemství-víry, víra, život-křesťanský, poznání
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice, Slovo, božské osoby 
178 - víra, Nejsvětější Trojice, Otec, Syn, Duch svatý
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice, tajemství, církev, učení křesťanské
253 - jednota-božská, Nejsvětější Trojice, přirozenost-božská, bohové, trinitární teologie
256 - křest, Nejsvětější trojice, katechumeni, víra, sv.Řehoř Naziánský
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice, Bůh-Otec, Duch svatý, Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice, křesťané, křesťanský život, společenství
260 - jednota-božská, Nejsvětější trojice, radost, duše, bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice
292 - Bůh-Stvořitel, Nejsvětější Trojice, Nová smlouva, stvoření (proces) 
648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice, transcendence, Boží moc 
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice, soupodstatnost-s Otcem i Synem, trinitární teologie, tajemství-Boží
1066 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, liturgie, svět-spása
25 - zásada, podstata, cíl, láska, pochopit
255 - jednota-božská, vztah-trojice, Nejsvětější trojice, podstata, protiklad
233 - Bůh-jediný, křest, Nejsvětější Trojice, víra, božské osoby