Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2670

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek: CESTA MODLITBY
2. podnadpis: "PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ"

„Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: ‘Ježíš je Pán’“ (1 Kor 12,3). Kdykoliv se začínáme modlit k Ježíši, Duch svatý nás předchází svou milostí a přitahuje na cestu modlitby. Když nás učí modlit se tím, že nám připomíná Krista, proč se nemáme modlit přímo i k němu? Proto nás církev vybízí, abychom každý den vzývali Ducha svatého, především na počátku a na konci každého důležitého jednání. „Jestliže není třeba se klanět Duchu svatému, jak mě může křtem zbožštit? A je-li třeba se mu klanět, nemá pak být předmětem zvláštní úcty?“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2669   |   Následující paragaraf 2671 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

683 - Duch svatý-poznání, křest, Bůh-poznání, poznání a víra, víra
2001 - milost, milost-posvěcující   
1310 - biřmování, modlitba   


Vybrané dle systému klíčových slov:

1002 - křest, vzkříšení-mrtvých, křesťanský život, ekonomie spásy (božská)-křest, poslední den
189 - křest, vyznání víry, božské osoby, pravdy-víry, Nejsvětější Trojice
232 - křest, křesťané, Nejsvětější trojice, víra 
256 - křest, Nejsvětější trojice, katechumeni, víra, sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost, Nejsvětější Trojice, temnota, víra
537 - křest, Ježíš Kristus-křest, křesťané, narození-z Boha, Boží-děti
978 - křest, odpuštění-hříchů, hřích, slabost, žádostivost