Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2676

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Oddíl: MODLITBA V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
Kapitola: TRADICE MODLITBY
Článek: CESTA MODLITBY
2. podnadpis: VE SPOLEČNOSTI SE SVOU MATKOU BOŽÍ

Tento dvojí pohyb modlitby k Marii je nádherně vyjádřen v modlitbě Zdrávas Maria: „Zdrávas, Maria“ [raduj se, Maria]. Modlitba „Zdrávas“ začíná pozdravem anděla Gabriela. Skrze svého anděla zdraví Marii sám Bůh. Naše modlitba se odvažuje znovu užít pozdravu Marii s pohledem, jakým Bůh shlédl na svou pokornou služebnici, a těšit se z radosti, kterou z ní má on. „Milosti plná, Pán s Tebou.“ Obě části andělova pozdravu se vzájemně osvětlují. Maria je plná milosti, protože Pán je s ní. Milost, kterou je naplněna, je přítomnost toho, který je pramenem každé milosti. „Jásej … jeruzalémská dcero! … Hospodin … je uprostřed tebe“ (Sof 3,14.17a). Maria, do níž přichází přebývat sám Pán, je zosobněním siónské dcery, je archou úmluvy, místem, kde přebývá sláva Pána: ona je „Boží stan mezi lidmi“ (Zj 21,3). Maria „plná milosti“ se zcela dala tomu, který v ní začal přebývat a kterého ona dá světu. „Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.“ Po andělovu pozdravu bereme za svůj i pozdrav Alžbětin. Alžběta, „naplněná Duchem svatým“ (Lk 1,41), je první v dlouhé řadě generací, které budou Marii blahoslavit. „Blahoslavená, která jsi uvěřila …“ (Lk 1,45); Maria je „požehnaná mezi ženami“, protože uvěřila, že se splní slovo Pána. Abrahám se pro svou víru stal požehnáním pro „všechny rody země“ (Gn 12,3). Maria se stala pro svou víru Matkou všech věřících, díky jí všechny národy země dostávají toho, který je samo Boží požehnání: Ježíše, požehnaný plod jejího života.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2675   |   Následující paragaraf 2677 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

722 - anděl Gabrel, mlostiplná, Duch svatý, Maria, Maria-působení Ducha svatého
490 - církevní otcové, Eva, Maria-matka Boží, souhlas-Mariin, anděl-Gabriel
435 - Ježíš Kristus, modlitba, křesťané, vzývání Boha, modlitby-liturgické
146 - Abrahám, víra, poslušnost víry, spravedlnost, otec věřících


Vybrané dle systému klíčových slov:

59 - Abrahám, Abram, požehnání, národy, Otec
1716 - Abrahám, Abram, blahoslavenství, Boží-přísliby, přilnutí
1819 - Abrahám, Abram, Boží-přísliby