Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:



Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní služba



Řád karmelitánů
v ČR



křesťanská literatura



Umístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...




Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet




Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 28

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk je schopen spojení s Bohem
Odstavec: Touha po Bohu

V průběhu dějin až po současnou dobu lidé vyjadřovali své hledání Boha v náboženských představách a náboženském chování (modlitby, oběti, kulty, meditace atd.). I když v těchto výrazových formách může být mnoho nejasného, jsou tak všeobecné, že člověk může být definován jako bytost náboženská: Bůh „stvořil z jednoho člověka celé lidské pokolení a dal mu bydlet všude na zemském povrchu. Předem stanovil časová období a položil hranice lidským sídlům. A to proto, aby hledali Boha, zdali by se ho snad nějak mohli dohmatat a nalézt ho. Vždyť od nikoho z nás není daleko. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme“ (Sk 17,26-28).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 27   |   Následující paragaraf 29 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2095 - klanění, láska, láska-k Bohu, náboženství, stvoření (tvor)
2096 - Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel, klanění, láska, láska-k Bohu
2097 - klanění, láska, láska-k Bohu, Magnificat, modloslužba
2098 - duch, chvála Boha, láska, láska-k Bohu, modlitba
2099 - láska, láska-k Bohu, oběti, přímluvy, znamení víry
2100 - bližní, duch, láska, láska-k Bohu, milosrdenství
2101 - almužna, biřmování, kněží, křest, křesťané
2102 - láska, láska-k Bohu, sliby, zasvěcení, Boží-láska
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady, láska, láska-k Bohu, náboženství
2104 - láska, láska-k Bohu, náboženství, pravda, přirozenost-lidská
2105 - církev-katolická, láska, láska-k Bohu, náboženství, povolání
2106 - člověk-důstojnost, láska, láska-k Bohu, náboženství, přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu, náboženství, společnost občanská, svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu, politika, společnost občanská, svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu, obecné blaho, rozvážnost, společnost občanská
843 - církev-církev a nekřesťané, náboženství-nekřesťanská, spása, náboženství, dobro-hledání
2566 - andělé, Bůh-hledání, Bůh-Stvořitel, bytosti-duchové, modlitba


Vybrané dle systému klíčových slov:

409 - dějiny, dobro, duchovní boj, temnota, život-lidský
2084 - dějiny, Izrael, láska, láska-k Bohu, Boží-láska
2112 - dějiny, láska, láska-k Bohu, modloslužba, plyteismus
2439 - dějiny, krádež, láska, láska-k bližnímu, národy
17 - modlitba, Bůh-Otec, prosby, dobra 
741 - modlitba, Duch svatý, církev-církev a Duch svatý, parakletos, slabost
2558 - modlitba, srdce lidské, tajemství-víry, život-víry, víra
2559 - modlitba, statky (majetek), majetek, peníze 
2560 - modlitba, pramen-víry, pramen-živé vody, zdroj 
2563 - modlitba, rozum, smlouva, úmluva, Nová smlouva
2564 - modlitba, modlitby-křesťanské   
2565 - modlitba    
2568 - modlitba, pád-člověka, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba, zlo
2576 - modlitba, modlitby-rozjímavé, služebníci Boha, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba