Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 37

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk je schopen spojení s Bohem
Odstavec: Poznání Boha podle církve

Nicméně člověk v historických podmínkách, v nichž žije, naráží na mnoho obtíží, které mu znesnadňují poznání Boha pouhým světlem rozumu. „Vždyť prostě řečeno, ačkoliv lidský rozum může jen svými přirozenými silami a svým přirozeným světlem opravdu dojít k pravému a bezpečnému poznání osobního Boha, který ve své prozřetelnosti pečuje o svět a řídí jej, jakož i k poznání přirozeného zákona, který Stvořitel vepsal do našich duší, nicméně týž rozum naráží na nemalé obtíže, jež mu znesnadňují účinné a plodné používání této své přirozené schopnosti. Vždyť pravdy týkající se Boha a lidí absolutně převyšují řád hmatatelných věcí, a v případech, kdy se musí vtělit v činy a utvářet život, vyžadují sebeobětování a zřeknutí se sebe. Lidský duch se totiž ve snaze o dosažení takových pravd dostává do potíží pod vlivem smyslů a představivosti a také i neblahé žádostivosti pocházející z dědičného hříchu. Z toho pak vyplývá, že si lidé snadno namluví, že je falešné nebo alespoň pochybné to, co by nechtěli, aby byla pravda.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 36   |   Následující paragaraf 38 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon, lidská práva, lidská práva, mravní-zákon


Vybrané dle systému klíčových slov:

55 - hřích-prvotní, pád-člověka, lidské pokolení, slitování, smlouva
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka, vina osobní, žádostivost, křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost, utrpení, smrt, žádostivost
1714 - hřích-prvotní, hříchy, mravní-zákon, Adamův hřích, hřích dědičný
74 - záchrana, poznání, pravda, lidské pokolení, Ježíš Kristus
216 - Boží pravda, poznání, moudrost, pravda, stvoření (proces)
230 - Boží-tajemství, poznání, zjevení  
317 - Bůh-Stvořitel, stvořitel, vesmír, svoboda-Boží 
379 - člověk, hřích-prvotní, prarodiče, ráj, milost-prvotní spravedlnosti
388 - Adam, hřích-prvotní, člověk, Ježíš Kristus-Vykupitel, milost
389 - Bůh-Spasitel, hřích-prvotní, hříchy, spása, tajemství-Kristovo
403 - náklonnost ke zlému, hřích-prvotní, hřích-osobní, křest-dětí, odpuštění hříchu
406 - pelagianismus, hřích-prvotní, náklonnost ke zlému, koncily, reformace
407 - ďábel-nadvláda nad člověkem, hřích-prvotní, náklonnost ke zlému, otroctví, svoboda
408 - hřích-osobní, hřích-prvotní, hříchy, svět 
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA, poznání, stvoření (proces), tajemství-stvoření
2495 - hromadné sdělovací prostředky, informace, poznání, pravda, hromadné sdělovací prostředky
2501 - Bůh-Stvořitel, krása, poznání, pravda, tajemství-Boží
2007 - Bůh-Stvořitel, zásluhy, stvořitel  
56 - smlouva-s Noemem, dějiny, hřích-prvotní, lidské pokolení, potopa