Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 388

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek: "VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec: PÁD
Podnadpis (římská čísla): "KDE SE ROZMOHL HŘÍCH, TAM SE V MÍŘE JEŠTĚ DALEKO ŠTĚDŘEJŠÍ UKÁZALA MILOST"
2. podnadpis: PRVOTNÍ HŘÍCH - ZÁKLADNÍ PRAVDA VÍRY

Zjevení postupně objasňuje i skutečnost hříchu. I když Boží lid Starého zákona narážel na bolestný stav lidstva ve světle příběhu o pádu, o němž vypráví Geneze, přesto nebyl schopen pochopit poslední význam tohoto příběhu, protože se zjevuje jen ve světle smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Je nutno znát Krista jako pramen milosti, abychom poznali Adama jako zdroj hříchu. A Duch-Přímluvce, poslaný zmrtvýchvstalým Kristem, přišel, aby „usvědčil svět ze hříchu“ (Jan 16,8) tím, že zjevil toho, kdo je Vykupitelem z hříchu.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 387   |   Následující paragaraf 389 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

431 - dějiny-spásy, hříchy, Ježíš Kristus-Vykupitel, otroctví, spása
208 - Boží-svatost, člověk, hříšnost, nepatrnost, svědomí
359 - Adam, člověk, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-nový Adam, sv.Petr Chryzolog
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý, Duch svatý-poznání, Duch svatý-seslání 


Vybrané dle systému klíčových slov:

359 - Adam, člověk, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-nový Adam, sv.Petr Chryzolog
417 - Adam, Eva, hřích-prvotní, prvotní svatost 
416 - Adam, prvotní svatost, prarodiče, hřích-prvotní, lidstvo
399 - Adam, Eva, prvotní svatost, stach, žárlivost Boží
1736 - Adam, cizoložství, nevědomost, svíce, ženy
2361 - Adam, Eva, intimita člověka, láska, láska-k bližnímu
55 - hřích-prvotní, pád-člověka, lidské pokolení, slitování, smlouva
405 - hřích-prvotní, přirozenost-člověka, vina osobní, žádostivost, křest
418 - hřích-prvotní, nevědomost, utrpení, smrt, žádostivost
1714 - hřích-prvotní, hříchy, mravní-zákon, Adamův hřích, hřích dědičný
379 - člověk, hřích-prvotní, prarodiče, ráj, milost-prvotní spravedlnosti
390 - člověk, dějiny-člověka, hřích-prvotní, pád-člověka, vina
1707 - člověk, člověk-Boží obraz, hřích-prvotní, pokušení, světlo
29 - člověk, odmítnout, příčiny, zlo, lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská, náboženská bytost, svoboda, život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem, štěstí, život-lidský, smutek
343 - člověk, lidé, stvoření (proces), vrchol-stvoření, stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz, muž a žena, Bůh-Stvořitel, svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání, Bůh-Stvořitel, láska, sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása, stvoření (proces), lidé, sv.Jan Zlatoústý