Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 461

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: "JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec: SYN BOŽÍ SE STAL ČLOVĚKEM
Podnadpis (římská čísla): VTĚLENÍ

Církev přejímá výraz svatého Jana („Slovo se stalo tělem!: Jan 1,14) a nazývá „vtělením“ skutečnost, že Boží Syn vzal na sebe lidskou přirozenost, aby v ní uskutečnil naši spásu. Církev opěvuje tajemství vtělení v jednom hymnu, který uvádí svatý Pavel: „Mějte v sobě smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži“ (Flp 2,5-8).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 460   |   Následující paragaraf 462 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

653 - Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství, vzkříšení, Syn člověka, tajemství-vtělení
661 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, nanebevstoupení, vtělení, přístup k Otci, údy-Kristova těla
449 - Boží-moc, Bůh-Pán, Ježíš Kristus, zmrtvýchvstání, Božská-přirozenost


Vybrané dle systému klíčových slov:

479 - vtělení, Boží-Syn, Ježíš Kristus, přirozenost-lidská, přrozenost-božská
262 - vtělení, soupodstatnost, Bůh-Otec, Syn Boží, Nejsvětější Trojice
472 - přirozenost-lidská, duše, Ježíš Kristus, poznání-lidské, ponížení
481 - přirozenost-lidská, přirozenost-božská, Ježíš Kristus, Boží-Syn 
95 - spása, Písmo svaté, tradice-posvátné, církev-učitelský úřad, Duch svatý
161 - spása, víra, Ježíš Kristus, život-věčný, děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy, hříchy, Ježíš Kristus-život a učení, sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení, ospravedlnění, Přímluvce, hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost, celníci, hříšníci, Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-láska, smíření-s Bohem, oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství, svátost kněžství-účinky, svátosti, světlo
432 - Boží-jméno, vtělení, vykoupení, vzývání Boha, Ježíš Kristus
462 - Ježíš Kristus, vtělení, tělo, poslušnost, oběti
463 - Ježíš Kristus, vtělení, tajemství-víry, radostná zvěst, Mesiáš
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení, touha-po Bohu, Ježíš Kristus-Vykupitel 
44 - člověk, přirozenost-lidská, náboženská bytost, svoboda, život
473 - poznání-lidské, přirozenost-lidská, Ježíš Kristus, Boží-Syn 
1426 - obrácení-ke Kristu, přirozenost-lidská, žádostivost, slabost, svátost pokání a smíření
1920 - lidské společenství, přirozenost-lidská, bytosti tělesné, společnost občanská 
62 - Izrael, otroctví, smlouva, Mojžíš, Bůh-Spasitel