Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 529

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: "JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec: TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla): TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ A SKRYTÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis: TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ

Obětování Ježíše v chrámě nám ho ukazuje jako prvorozence, který patří Pánu. V Simeonovi a Anně je celé očekávání Izraele, které přichází na setkání se svým Spasitelem (byzantská tradice tuto událost tak nazývá). Ježíš je tak uznán za dlouho očekávaného Mesiáše, za „světlo pohanů“ a „slávu Izraele“, ale také za „znamení, kterému se bude odporovat“. Meč bolesti, předpověděný Marii, ohlašuje tuto jinou, dokonalou a jedinečnou oběť na kříži, jež dá spásu, „kterou Bůh připravil přede všemi národy“.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 528   |   Následující paragaraf 530 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení, svátky-židovské, úcta-k chrámu, putování do chrámu
439 - Mesiáš, politika, Davidův syn, Židé 
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy, neposlušnost, Boží-dar, oběť-Starého zákona


Vybrané dle systému klíčových slov:

583 - chrám jeruzalémský, Ježíš Kristus-život a učení, svátky-židovské, úcta-k chrámu, putování do chrámu
584 - chrám jeruzalémský, horlivost, žárlivost Boží, úcta-k chrámu 
586 - chrám jeruzalémský, úcta k chrámu, Ježíš Kristus-život a učení, Petr (apoštol) 
2580 - chrám jeruzalémský, modlitba, srdce-obrácení, srdce lidské, Starý zákon
439 - Mesiáš, politika, Davidův syn, Židé 
443 - Mesiáš, Boží-Syn, velerada, Ježíš Kristus, nadpřirozenost
2585 - Mesiáš, modlitba, shromáždění, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba
534 - Ježíš Kristus-život skrytý, chrám jeruzalémský, nalezení v chrámě, Josef, Maria
593 - úcta k chrámu, chrám jeruzalémský, svátky-židovské, Ježíš Kristus-utrpení a smrt 
590 - Ježíš Kristus-Boží Syn, Mesiáš, chrám jeruzalémský  
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš, pomazaný, proroci, králové
442 - Boží-Syn, Mesiáš, Ježíš Kristus, radostná zvěst, církev
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš, Pomázaný, Duch svatý, Kristus
559 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, Mesiáš, hosana, násilí, pokora
576 - Ježíš Kristus-život a učení, Zákon, chrám jeruzalémský, víra-v jediného Boha, Izrael
587 - vykoupení, farizejové, chrám jeruzalémský, Zákon, Ježíš Kristus-vykupitel
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Mesiáš, pomazání, Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž, Mesiáš, Petr (apoštol), důstojnost-královská
547 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, Mesiáš, zázraky 
566 - Ježíš Kristus-pokušení, pokora, Mesiáš, Boží-plán, spása